Bijstandsuitkering aanvragen

Tijdelijke maatregel vanwege het coronavirus: telefonische intake uitkeringsaanvraag

Als u een uitkering hebt aangevraagd, dan nemen wij de intake telefonisch af. U wordt benaderd door de klantmanager die uw aanvraag gaat behandelen. Houd ook uw mail in de gaten, want het kan zijn dat wij bepaalde bewijsstukken per mail bij u opvragen.


Als u tijdelijk te weinig geld heeft om van te leven, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, meld dit dan eerst bij het Werkcentrum. Hier komt u vervolgens op gesprek en wordt er nagegaan of u aan het werk kunt of dat u ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een uitkering. Er wordt onder andere gekeken of uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen. 

 De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 •  U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 •  U bent 18 jaar of ouder.
 •  U woont in Nederland.
 •  U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
 •  U heeft geen recht op een andere uitkering.
 •  U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 •  U neemt aangeboden werk aan.
 •  U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 •  U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 •  U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 •  U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 •  U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 •  U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 •  U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

 Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken. 

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U vraagt de bijstand aan via www.werk.nl. Voor een aanvraag heeft u een DigiD-code nodig. Nadat u de aanvraag heeft afgerond en doorgestuurd, moet u zich binnen twee werkdagen melden bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.