Bijstand voor jongeren aanvragen

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met weinig geld kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bijstandsuitkering vraagt u aan bij UWV. De gemeente bepaalt of u de uitkering krijgt.

Jongeren met weinig geld kunnen misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Bent u niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan om een baan of opleiding te vinden. Als u niet uw best heeft gedaan, dan krijgt u geen uitkering.

Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan kunt u vanaf 18 jaar misschien een Wajong-uitkering krijgen.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 27 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
  • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en delen jullie de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
  • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt schrijven en begrijpen.
  • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
  • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
  • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U vraagt de bijstand aan via de website www.werk.nl. Voor een aanvraag heeft u een DigiD-code nodig. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. De zoekperiode van 4 weken gaat in op de dag dat u zich bij UWV meldt.

Als u de bijstandsuitkering krijgt, maakt de gemeente een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat de gemeente van u verwacht en welke ondersteuning u van de gemeente kunt verwachten.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.