Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op individuele studietoeslag.

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u via het Servicepunt De Ronde Venen een individuele studietoeslag aanvragen. U kunt ook het formulier onderaan deze pagina gebruiken om uw aanvraag te doen.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft een medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Stuur het formulier op met de bewijsstukken die nodig zijn.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

 • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen.
 • als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties.
 • bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS.
 • medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.