Individuele studietoeslag aanvragen

U bent scholier of student. En u kunt niet werken naast uw studie door een beperking of chronische ziekte. U kunt misschien studietoeslag krijgen.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. 

logo DigiDNu Individuele studietoeslag aanvragen met uw DigiD

Wat de voorwaarden zijn:

  • U woont in De Ronde Venen.
  • U bent 15 jaar of ouder.
  • U krijgt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten.
  • U heeft een lichamelijke of geestelijke beperking die blijvend of langdurig is. Of u heeft een chronische ziekte. U kunt hierdoor niet werken naast uw studie.
  • U krijgt geen Wajong.

Wat u meestuurt:

  • Een bewijs van DUO waarin staat dat u studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten krijgt.
  • Een kopie van de stageovereenkomst als u stage loopt voor uw studie.
  • Een verklaring van een arts waaruit uw situatie blijkt. Dit kan uw huisarts zijn, een medisch specialist of het UWV. U bent niet verplicht deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij een medisch advies aanvragen. 

Het Servicepunt kan u helpen bij het invullen van de aanvraag. Voor het adres en een afspraak kunt u bellen met 0297 - 58 76 00.

U hoort binnen 8 weken middels een brief of u studietoeslag krijgt. Deze termijn mag de gemeente 1 keer verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.