Studietoeslag aanvragen

U bent scholier of student. En u kunt niet werken naast uw studie door een beperking of chronische ziekte. U kunt misschien studietoeslag krijgen.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Als student met een beperking kunt u dit niet altijd. Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. 

logo DigiDNu Individuele studietoeslag aanvragen met uw DigiD

In deze video leggen we uit wat de studietoeslag is.

Wat de voorwaarden zijn:

 • U woont in De Ronde Venen.
 • U bent 15 jaar of ouder.
 • U krijgt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten.
 • U heeft een lichamelijke of geestelijke beperking die blijvend of langdurig is. Of u heeft een chronische ziekte. U kunt hierdoor niet werken naast uw studie.
 • U krijgt geen Wajong.

Wat u meestuurt:

 • Een bewijs van DUO waarin staat dat u studiefinanciering of een tegemoetkoming voor schoolkosten krijgt.
 • Een kopie van de stageovereenkomst als u stage loopt voor uw studie.
 • Een verklaring van een arts waaruit uw situatie blijkt. Dit kan uw huisarts zijn, een medisch specialist of het UWV. U bent niet verplicht deze verklaring naar ons op te sturen. Het kan zijn dat wij een medisch advies aanvragen. 

Het Geldpunt kan u helpen bij het invullen van de aanvraag. Het Geldpunt is gevestigd in De Trekvogel, Karekiet 49 te Mijdrecht.
Het inloopspreekuur is op maandag van 13.30 tot 15.30 uur. Voor een afspraak kunt u bellen met 0297 - 58 76 00. Of mail naar geldpunt@stdb.nl

U hoort binnen 8 weken middels een brief of u studietoeslag krijgt. Deze termijn mag de gemeente 1 keer verlengen.

Zo vraagt u een studietoeslag aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw leeftijd
  • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
  • wat voor beperking u heeft
  • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is
  • op welke manier u nog kunt werken en voor hoeveel uur per week of maand

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.