Individuele studietoeslag aanvragen

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking hebt is bijverdienen vaak moeilijk. Misschien heeft u recht op individuele studietoeslag.

Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u via het Servicepunt De Ronde Venen een individuele studietoeslag aanvragen. U kunt ook het formulier onderaan deze pagina gebruiken om uw aanvraag te doen.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft een medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Zo vraagt u een individuele studietoeslag aan:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur het formulier op met de bewijsstukken die nodig zijn.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering hebt. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

  • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van alle rekeningen.
  • als u geen bijstandsuitkering hebt: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties.
  • bewijs van studiefinanciering of bijdrage van WTOS.
  • medische verklaring waaruit blijkt dat u niet of slechts gedeeltelijk in staat bent het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.