Ondersteuning bij een laag inkomen

De gemeente kan ondersteunen bij een laag inkomen (en kinderen), bijstand, een laag inkomen en een ziekte of beperking.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

 • Collectieve zorgverzekering aanvragen

  De collectieve zorgverzekering is een verzekering voor inwoners van gemeente De Ronde Venen met een laag inkomen en (veel) zorgkosten.

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Heeft u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen en bent u ouder dan 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag.

 • Studietoeslag aanvragen

  Bent u 18 jaar of ouder en volgt u een opleiding? Maar kunt u door een beperking niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u een individuele studietoeslag aanvragen.

 • Iedereen actief

  U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor een abonnement op de sportschool, lidmaatschap van de sportclub, toneelgroep of muziekvereniging.

 • Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (ICG)

  Als u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten heeft, kunt u misschien inkomensondersteuning van de gemeente krijgen.