Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (ICG)

De gemeente wil inwoners met extra zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Heeft u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u misschien inkomensondersteuning krijgen. U kunt een aanvraag doen tot en met 31 december 2023. 

logo DigiDNu Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten aanvragen met uw DigiD

U kunt elk jaar 1 aanvraag doen

U kunt in 2023 een aanvraag doen voor dit jaar. Dat kan tot en met 31 december 2023. Heeft u begin december nog geen definitieve aanslag van de belastingen ontvangen? Vraag dan toch de ICG voor 2023 aan. U kunt in het aanvraagformulier aangeven dat u wacht op de definitieve belastingaanslag of een bezwaarschrift of beroepszaak heeft lopen.

U vraagt elk jaar geld aan

Misschien kreeg u eerder geld, omdat u lang ziek was. Ook dan vraagt u dit jaar geld aan.

Wanneer u hoort of u geld krijgt

Als de gemeente niet binnen 8 weken een besluit kan nemen, dan krijgt u een brief. Hierin staat waarom de gemeente nog geen besluit heeft genomen. De gemeente moet binnen 16 weken besluiten of u geld krijgt.

Hulp nodig bij de aanvraag

Het Servicepunt kan u helpen bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. Voor het adres en een afspraak kunt u bellen met 0297 - 58 76 00.

Wanneer u geld kunt krijgen

 • U woont in gemeente De Ronde Venen
 • U bent Nederlander of u mag in Nederland wonen
 • U zit niet in de gevangenis of huis van bewaring
 • U heeft een langdurige ziekte of beperking; of
 • U heeft een indicatie voor langdurige thuiszorg voor verpleging en verzorging; of
 • U heeft een rolstoel of woningaanpassing van de gemeente; of
 • U krijgt dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met een beperking; of
 • U krijgt een WAO/WIA/WAZ/Wajong-uitkering omdat u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent.

Hoeveel geld u krijgt

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, wordt vervolgens naar uw gezinsinkomen over afgelopen jaar gekeken. Hiervoor dient u in veel gevallen bewijsstukken mee te sturen.

U woont alleen

 • U krijgt € 250,- als uw inkomen minder is dan 120% van de bijstand
 • U krijgt € 150,- als uw inkomen tussen 120 en 130% van de bijstand is
 • U krijgt € 50,- als uw inkomen 130% of meer is van de bijstand.

U heeft een gezin

 • U krijgt € 400,- als uw inkomen minder is dan 120% van de bijstand
 • U krijgt € 250,- als uw inkomen tussen 120 en 130% van de bijstand is
 • U krijgt € 100,- als uw inkomen 130% of meer van de bijstand is.

Toelichting normbedragen

U vindt een toelichting op de percentages uit de bovenstaande tabellen onder het kopje "Aanpak".

Inkomen en eigen geld

De gemeente toetst eerst of u aan de voorwaarden voldoet.
Vervolgens wordt de hoogte van de toeslag op basis van uw gezinsinkomen bepaald.

Inkomensnormen

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 100% 120% 130%
een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners €17.881,- €21.457,- €23.245,-
gehuwden waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners €22.762,- €27.314,- €29.591,-

 

Normen pensioengerechtigden 100% 120% 130%
een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners €18.896,- €22.675,- €24.565,-
gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners €25.742,- €30.890,- €33.465,-

 

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u naar de rechtbank gaan. U dient dan een beroep in.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.