Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten (ICG)

De gemeente wil inwoners met extra zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Heeft u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u misschien inkomensondersteuning krijgen.

logo DigiDNu Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten aanvragen met uw DigiD

U kunt elk jaar 1 aanvraag doen

U kunt in 2024 per persoon één aanvraag doen. Dat kan tot en met 31 december 2024. Dien uw aanvraag in nadat u medio juni uw definitieve belastingaanslag over 2023 heeft ontvangen. Ontvangt u enkel een uitkering van de overheid, dan kunt u vanaf februari uw aanvraag ICG indienen. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur vóór 1 november 2024.

Heeft u begin december 2024 nog geen definitieve aanslag van de belastingen ontvangen? Vraag dan toch de ICG voor 2024 aan. U kunt in het aanvraagformulier aangeven dat u wacht op de definitieve belastingaanslag of een bezwaarschrift of beroepszaak heeft lopen.

U vraagt elk jaar geld aan

Heeft u in 2023 ICG ontvangen? Dan hoeft u dit jaar minder bewijsstukken mee te sturen.
In 2024 is er enkel nog sprake van individuele aanvragen. U dient per persoon een aparte aanvraag in. De gezinsaanvragen zijn komen te vervallen.

Wanneer u hoort of u geld krijgt

Als de gemeente niet binnen 8 weken een besluit kan nemen, dan krijgt u een brief. Hierin staat waarom de gemeente nog geen besluit heeft genomen. De gemeente moet binnen 16 weken besluiten of u geld krijgt.

Hulp nodig bij de aanvraag

Het Servicepunt kan u helpen bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. Voor het adres en een afspraak kunt u bellen met 0297 - 58 76 00.

Wanneer u geld kunt krijgen

 • U woont in gemeente De Ronde Venen
 • U bent Nederlander of u mag in Nederland wonen
 • U zit niet in de gevangenis of huis van bewaring
 • U heeft een langdurige ziekte of beperking; of
 • U heeft een indicatie voor langdurige thuiszorg voor verpleging en verzorging; of
 • U heeft een rolstoel of woningaanpassing van de gemeente; of
 • U krijgt dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met een beperking; of
 • U krijgt een WAO/WIA/WAZ/Wajong-uitkering omdat u 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent; of
 • U krijgt een IAOW/IOAZ-uitkering van de gemeente; of
 • U krijgt dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met een beperking.

Hoeveel geld u krijgt

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, wordt vervolgens naar uw inkomen over afgelopen jaar gekeken. Hiervoor dient u in veel gevallen bewijsstukken mee te sturen.

 • U krijgt € 250,- als uw inkomen minder is dan 120% van de bijstand
 • U krijgt € 150,- als uw inkomen tussen 120 en 130% van de bijstand is
 • U krijgt € 50,- als uw inkomen 130% of meer is van de bijstand.

Toelichting normbedragen

U vindt een toelichting op de percentages uit de bovenstaande tabellen onder het kopje "Aanpak".

Inkomen en eigen geld

De gemeente toetst eerst of u aan de voorwaarden voldoet.
Vervolgens wordt de hoogte van de toeslag op basis van uw gezinsinkomen bepaald.

Inkomensnormen

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd (art. 21) 100% 120% 130%
Een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners €19.104,- €22.924,- €24.835,-
Gezin, beide vanaf 21 jaar, bedrag per partner €12.120,- €14.544,- €15.756,-

 

Normen pensioengerechtigden (art. 22) 100% 120% 130%
Een alleenstaande of een alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners €19.412,- €23.294,- €25.235,-
Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zonder kostendelende medebewoners. (Bedrag per partner) €13.217,- €15.860,- €17.182,-

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u naar de rechtbank gaan. U dient dan een beroep in.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.