Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Gemeente de Ronde Venen wil inwoners met een laag- tot middeninkomen en hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Heeft u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u misschien een inkomensondersteuning van €100,- per jaar vanuit de gemeente krijgen.

U heeft in 2013 een tegemoetkoming van de WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) ontvangen.

of

U heeft de afgelopen twee jaar het eigen risico van uw zorgverzekering opgemaakt.

of

U heeft het eigen risico van afgelopen jaar en dit jaar opgemaakt.

 

en:

  • U bent inwoner van gemeente De Ronde Venen.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit, u verblijft rechtmatig in Nederland of u bent aan Nederlander gelijk gesteld.
  • U verblijft niet in de gevangenis of huis van bewaring.
  • Uw maandelijkse ( gezins- )inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw gezinssituatie geldt. (In het aanvraagformulier vindt u de netto bedragen van de bijstandsnorm per gezinssituatie)

Kosten zijn niet van toepassing of niet gespecificeerd. Link naar meerkosten.nl.

U kunt maximaal één keer per jaar de inkomensondersteuning aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet. Inwoners die de tegemoetkoming eerder ontvingen, ontvangen deze niet automatisch. U kunt elk jaar vanaf eind januari een aanvraag doen. Als er binnen een huishouden meerdere personen wonen met hoge zorgkosten dan kunnen er meerdere aanvragen ingediend worden.