Inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten

Gemeente De Ronde Venen wil inwoners met een laag- tot middeninkomen en hoge zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Heeft u door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u misschien een inkomensondersteuning van € 300,- per jaar vanuit de gemeente krijgen.

 • U woont in gemeente De Ronde Venen
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of u mag in Nederland wonen
 • U zit niet in de gevangenis
 • Het inkomen van uw gezin is minder dan 120% van de bijstandsnorm
 • U heeft in 2020 en 2021 het eigen risico van uw zorgverzekering betaald

18, 19 of 20 jarige zonder kinderen

 • Alleenstaande: € 323,41
 • Gehuwde beide jonger dan 21 jaar:  € 646,82
 • Gehuwde, één jonger dan 21 jaar: € 1.259,16

18, 19 of 20 jarige met kinderen

 • Alleenstaande: € 323,41
 • Gehuwde beide jonger dan 21 jaar: € 1.021,13
 • Gehuwde, één jonger dan 21 jaar: € 1.633,46

21 jaar tot pensioen gerechtigde leeftijd

 • Alleenstaande: € 1.310,05
 • Alleenstaande ouder: € 1.310,05
 • Gehuwden: € 1.871,50

Pensioengerechtigde

 • Alleenstaande: € 1.455,67
 • Alleenstaande ouder: € 1.455,67
 • Gehuwden, beide pensioengerechtigd: € 1.971,05
 • Gehuwden, één is jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.971,05

Kosten zijn niet van toepassing of niet gespecificeerd. Link naar meerkosten.nl.

Wilt u een aanvraag indienen? Dan levert u deze gegevens in:

 • Inkomensgegevens van 3 maanden
 • Bewijs dat het eigen risico op is van 2020 en 2021
 • Kopie van een bankpas

Het Servicepunt kan u helpen bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. Let op! Aanvragen kunnen pas vanaf 1 mei 2023 worden ingediend.

U kunt maximaal 1 keer per jaar, vanaf 1 januari tot en met 31 december, de inkomensondersteuning aanvragen. Let op dat u wel aan de voorwaarden voldoet en de gevraagde documenten bij het formulier voegt.

U stuurt het ingevulde formulier met de gevraagde documenten naar de gemeente

U verstuurt het per post naar: Gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Ontving u al eerder tegemoetkoming?

Dan krijgt u de volgen tegemoetkoming niet automatisch. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag doen. 

Zijn er meerdere personen in een huishouden met hoge zorgkosten?

Dan kunnen al deze personen een aanvraag doen.