Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U bent ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Of bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? Als ondernemer kunt u geen bijstandsuitkering aanvragen. Maar misschien hebt u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau.
 • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening. 
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming (dat is gemiddeld 23,5 uur per week).
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De Bbz-regeling wordt, namens de gemeente De Ronde Venen, uitgevoerd door de gemeente Utrecht. U kunt uw aanvraag starten via de website www.utrecht.nl/eigenbedrijf.

Om bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.