Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen. 

logo DigiDNu bijzondere bijstand aanvragen met uw DigiD

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij uw gemeente als u onverwachte kosten niet zelf kunt betalen. U hoeft daarvoor geen bijstandsuitkering te hebben. Voor bijzondere bijstand gelden een aantal voorwaarden:

 • U woont in gemeente De Ronde Venen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.
 • De kosten hebben een bijzondere of dringende reden. U heeft bijvoorbeeld ineens een advocaat nodig.
 • De kosten zijn onverwacht, waardoor u er niet voor kon sparen.
 • De kosten worden niet vergoed door een andere partij, zoals uw verzekeraar.

U krijgt geen bijzondere bijstand als u voldoende inkomen of spaargeld heeft. Of als u een lening kunt afsluiten.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

 • Had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
 • De bijzondere bijstand nodig heeft voor een lening en/of borgsom

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. U kunt hiervoor de aanvraag via bovenstaand DigiD formulier doen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering heeft. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

 • prijsopgave(n) van de kosten
 • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van de alle rekeningen
 • als u geen bijstandsuitkering heeft: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.