Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt.

logo DigiDNu bijzondere bijstand aanvragen met uw DigiD

De voorwaarden zijn onder andere:

 • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • u woont in gemeente De Ronde Venen
 • u kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • de kosten zijn noodzakelijk.
 • de kosten zijn bijzonder. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur.
 • U heeft de kosten nog niet gemaakt. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
 • er is geen andere manier om de kosten te vergoeden
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

 • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
 • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
 • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een lening en/of borgsom
 • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. U kunt hiervoor de aanvraag via bovenstaand DigiD formulier doen of het 'Aanvraagformulier Bijzondere bijstand' downloaden, invullen en sturen naar de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of per post naar gemeente De Ronde Venen, afdeling Sociaal Domein, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuitkering heeft. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

 • prijsopgave(n) van de kosten
 • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van de alle rekeningen
 • als u geen bijstandsuitkering heeft: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.