Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt.

logo DigiDNu bijzondere bijstand aanvragen met uw DigiD

De voorwaarden zijn onder andere:

 • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • u woont in gemeente De Ronde Venen
 • u kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • de kosten zijn noodzakelijk.
 • de kosten zijn bijzonder. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur.
 • U heeft de kosten nog niet gemaakt. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
 • er is geen andere manier om de kosten te vergoeden
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

 • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
 • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
 • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een lening en/of borgsom
 • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. U kunt hiervoor de aanvraag via bovenstaand DigiD formulier doen of het 'Aanvraagformulier Bijzondere bijstand' downloaden, invullen en sturen naar de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of per post naar gemeente De Ronde Venen, afdeling Sociaal Domein, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. Ook maakt het uit of u wel of geen bijstandsuiterking heeft. Verzamel in ieder geval de volgende documenten voordat u een aanvraag doet:

 • prijsopgave(n) van de kosten
 • gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld de laatste bankafschriften van de alle rekeningen
 • als u geen bijstandsuitkering heeft: bewijsstukken over uw inkomen van de afgelopen 3 maanden, bijvoorbeeld salarisspecificaties

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.