Kansen voor alle Kinderen

Een laptop of een fiets om samen met klasgenoten naar school te gaan. Helaas kunnen ouders dat niet altijd voor hun kinderen betalen’. Dan helpt Kansen voor alle Kinderen. U als professional hebt een goede kijk op de situatie in de gezinnen. En weet als geen ander wat het kind nodig heeft om mee te doen. Bent u van mening dat een gezin aanspraak dient te maken op het budget? Dan kunt u hieronder een verzoek indienen.

Professionals kunnen deze maatwerkvoorziening inzetten als een kind niet mee kan doen met de andere kinderen. U als professional hebt een goede kijk op de situatie in de gezinnen. En weet als geen ander wat het kind nodig heeft om mee te doen. Het is niet een maatwerkvoorziening die iedereen zelf kan aanvragen, alleen professionals kunnen een aanvraag doen met onderbouwing door onderstaande voorwaarden toe te passen.

Doe een aanvraag Kansen voor alle kinderen

  1. het kind heeft een leeftijd tussen de 0 tot 18 jaar;
  2. alleen een professional die vanuit zijn of haar beroep direct met de kinderen te maken heeft kan een verzoek indienen;
  3. de voorziening is noodzakelijk voor de kinderen om mee te kunnen (blijven) doen;
  4. er is (binnen 6 maanden) geen andere mogelijkheid om de voorziening te bekostigen;
  5. de tegemoetkoming wordt in nature beschikbaar gesteld;
  6. de tegemoetkoming komt ten goede aan het kind/de kinderen in het gezin.

Het project Kansen voor alle Kinderen gaat uit van persoonlijk maatwerk, wat heeft het individuele kind of de individuele jongere nodig om mee te kunnen doen. Het is goed dat u vooraf met de wettelijk vertegenwoordiger van het kind afstemt dat u een verzoek indient. U heeft namelijk wel gegevens nodig van het kind om het verzoek in te dienen.

U heeft de volgende gegevens nodig:

  • gegevens van uw organisatie en uzelf;
  • gegevens van het kind, inclusief het BSN nummer om te verifiëren of het kind in onze gemeente woont;
  • een rekening of proforma nota voor datgene wat u vraagt, inclusief het rekeningnummer van de leverancier of organisatie.

Als u alle gegevens heeft verzameld kunt u het verzoek digitaal indienen. U krijgt via uw mail een bevestiging en via deze mail houden wij u ook op de hoogte van de voortgang van het verzoek.

Wat wordt er met uw verzoek gedaan?

U krijgt een ontvangstbevestiging, nadat u uw verzoek heeft ingediend. Zodra een beslissing is genomen, ontvangt u per mail een toekenning of afwijzing. Daarna kunt u het kind of het gezin informeren over de uitspraak.