Laag inkomen en kinderen

Wanneer u een laag inkomen heeft kan de gemeente het een en ander betekenen voor kinderen.

 • Kinderbijslag

  Laag inkomen en kinderen Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

 • Kinderopvang

  Kinderen, opvoeden en onderwijs Bent u benieuwd welke kinderopvang u terecht kunt?

 • Kansen voor alle Kinderen

  Laag inkomen en kinderen Meegaan met een schoolreisje, een rugzak voor de schoolboeken, een fiets om samen met klasgenoten naar school te gaan. Helaas kunnen ouders dat niet altijd voor hun kinderen betalen.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  Laag inkomen en kinderen Jongeren met weinig geld kunnen misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Bent u niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 27 jaar?