Laag inkomen en kinderen

Wanneer u een laag inkomen heeft kan de gemeente het een en ander betekenen voor kinderen.

 • Hulp bij problemen door de toeslagenaffaire

  De Belastingdienst is te streng geweest met het terugvragen van kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de toeslagenaffaire. U kunt hulp krijgen voor uw gezin. Zoals bij zorg, gezin, werk, financiën en wonen. Dit heet brede ondersteuning.

 • Kinderbijslag

  Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB.

 • Kinderopvang

  Bent u benieuwd welke kinderopvang u terecht kunt?

 • Kansen voor alle Kinderen

  Meegaan met een schoolreisje, een rugzak voor de schoolboeken, een fiets om samen met klasgenoten naar school te gaan. Helaas kunnen ouders dat niet altijd voor hun kinderen betalen.

 • Bijstand voor jongeren aanvragen

  Jongeren met weinig geld kunnen misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Bent u niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 27 jaar?