Kinderopvang

Peuteropvang

U heeft een peuter in de leeftijd 2 tot 4 jaar

U kunt terecht bij de verschillende peutergroepen in De Ronde Venen.

 • Kinderdagverblijf Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46c in Abcoude
 • Kinderdagverblijf Kool en Bosch, Rijksstraatweg 43 in Baambrugge
 • Kinderdagverblijf Pino & Dribbel, Baljuwstraat 5 in Mijdrecht
 • Kinderdagverblijf Klein Duimpje, Eendracht 2 in Mijdrecht
 • Kinderdagverblijf De Hummeltjes, Kerklaan 32 in Vinkeveen
 • Kinderdagverblijf Ministek, Marktschipper 2 in Wilnis
 • Kinderdagverblijf Zevenmijlslaarzen, Eendracht 7 in Mijdrecht

Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt? U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Bent u een ouder die niet-werkt, alleenverdiener is of een peuter met een risico op taalachterstand (VVE-indicatie) heeft? U kunt uw peuter aanmelden bij één van de peutergroepen. Wanneer u niet werkt, betaalt u over de eerste 2 dagdelen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De overige dagdelen zijn voor peuters met een VVE-indicatie gratis. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie betaald. Het uurtarief en een overzicht van de inkomensafhankelijke bijdrage vindt rechts op deze pagina. U hoeft zelf niets via de gemeente te regelen, dat doet de peutergroep voor u.

Kinderopvang

U heeft een kind in de leeftijd 0 tot 4 jaar

U kunt terecht bij een kindercentrum of een gastouder. Is de dagopvang geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Buitenschoolse opvang

U heeft een kind in de leeftijd 4 tot 12 jaar

U kunt terecht bij de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is er vóór schooltijd, na schooltijd, op roostervrije dagen en tijdens schoolvakanties. Uw kind heeft keuze uit verschillende activiteiten. Ook is huiswerkbegeleiding mogelijk. Is de buitenschoolse opvang geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)? U kunt dan kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

logo DigiDNu kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via DigiD

U moet altijd een deel van de kosten voor kinderopvang zelf betalen. Dat heet eigen bijdrage.

Vergoeding eigen bijdrage

Soms kunt u voor deze eigen bijdrage een tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Als ouders komt u in aanmerking voor vergoeding van de eigen bijdrage door de gemeente in de volgende situaties:

 • u krijgt een uitkering en volgt een scholing of (re-)integratietraject. Dit geldt als u een bijstandsuitkering krijgt of een uitkering uit de IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet

Kinderopvangtoeslag vraagt u binnen 3 maanden aan bij de Belastingdienst. Heeft u DigiD? Dan kan dit via de website van de Belastingdienst. Geef wijzigingen ook door aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u meer gaat verdienen of de opvanguren wijzigen.

Kinderopvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. De peutergroep, de dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn verplicht om kinderopvang in een veilige omgeving aan te bieden. Gemeente De Ronde Venen controleert de kwaliteit van de kinderopvang. Ook kan de gemeente in sommige gevallen ondersteunen in de kosten van de kinderopvang.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.