Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via Omgevingsloket online.

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil.

Er zijn specifieke regels voor:

 • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
 • Afvalwater uit een inrichting volgens de Wet Milieubeheer. Bijvoorbeeld afvalwater van een groot dierenverblijf.
 • Afvalwater van buiten een inrichting. Bijvoorbeeld afvalwater van pleziervaartuigen of gemeentelijk afvalwater.

Soms moet u ook een melding doen of een watervergunning aanvragen.

Of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft, hangt af van:

 • de manier waarop u het water wilt lozen
 • waar het water vandaan komt:
  • uit een particulier huishouden
  • uit een inrichting
  • van ergens anders: ‘lozen buiten inrichtingen’

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • Gaat het om afvalwater van terugkerend schoonmaakwerk? Bijvoorbeeld als u de ramen heeft gelapt? Dan hoeft u dat niet te melden.
 • Afvalwater van huishoudens gaat meestal via het riool. Als dat niet kan, moet u zich houden aan de regels in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. U moet wel een goede reden hebben om uw afvalwater niet in het riool te lozen. Een goede reden is bijvoorbeeld dat het riool op meer dan 40 meter afstand ligt. U heeft dan wel een ontheffing nodig van het waterschap voor het lozen op bijvoorbeeld oppervlaktewater.
 • Staat in het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’ dat u mag lozen in de bodem of oppervlaktewater? Dan bent u verplicht om dit te melden. Doe op tijd melding als u van plan bent om water te lozen.
 • Loos het afvalwater met zorg. Meestal heeft u een zuiveringsinstallatie nodig. De gemeente kan bovendien extra regels opleggen waar u zich aan moet houden. Dit hangt van de melding af.

Komt uw afvalwater uit een inrichting?

 • In de ‘Wet milieubeheer’ staat of uw bedrijf een inrichting is. De regels voor een lozing door een inrichting leest u in het Activiteitenbesluit.
 • Wilt u op het oppervlaktewater lozen? Kijk dan in het Activiteitenbesluit. Staan daarin geen regels voor uw situatie? Dan heeft u een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online. Meestal neemt het waterschap hierover een besluit.
 • Meestal hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Wel moet u het water met zorg lozen. Er kunnen bovendien extra regels zijn waar u zich aan moet houden. Als deze worden opgelegd, dan zal de gemeente u daarvan op de hoogte stellen. 

Komt uw afvalwater van buiten een inrichting?

 • De regels voor deze lozingen staan in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’.
 • Voor de meest voorkomende lozingen staan regels in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’. Kunt u uw soort lozing niet terugvinden bij de genoemde activiteiten? Dan mag u het water zo niet lozen.
 • Meestal bent u verplicht de waterlozing te melden. Staat uw situatie niet vermeld in het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’? Dan heeft u een watervergunning nodig. Dit geldt alleen voor lozingen op het oppervlaktewater. Andere niet-vermelde lozingen mogen niet.
 • Wilt u water lozen vanuit een pleziervaartuig? Dan moet u dat melden als:
  • het afvalwater niet volgens de regels van het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ gebeurt.
  • de boot geen gekeurde zuiveringsinstallatie heeft.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Zo doet u uw melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.