Oude kleding inleveren

Oude kleding en schoenen worden hergebruikt. Daarom wordt het apart ingezameld. Breng uw oude kleding en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Op verschillende plaatsen in De Ronde Venen staan gemeentelijke containers.

U kunt met kleding en schoenen die nog bruikbaar zijn ook terecht bij Kringkoop.

Plaatsen van de kledingcontainers

Mijdrecht:
Winkelcentrum Adelhof, winkelcentrum De Lindeboom, winkelcentrum Hofland, Viergang hoek Korenmolen, Roerdomp hoek Taling

Vinkeveen:
Winkelcentrum Zuiderwaard, Kerklaan

Amstelhoek:
Engellaan

Wilnis:
Julianastraat, Wagenmaker

Waverveen:
Selijnsweg, Nessersluis (bij brievenbus)

De Hoef:
Schattekerkerweg (bij kantine HSV)

Abcoude:
Dr. Van Doornplein, Piet van Wijngaerdtlaan hoek Torenlaan

Baambrugge:
Rijksstraatweg tegenover Grevenstukstraat

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.