Afvalcontainer aanvragen

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is.

Vraag een nieuwe afvalcontainer aan als uw container kapot of kwijt is. Of overweeg dat wanneer u hooguit eens per 6 weken uw bak aan de straat zet.

Als u nu een kleinere container aanvraagt, betaalt u niet minder afvalstoffenheffing. De kosten blijven voor u hetzelfde dit jaar. Het jaar 2021 is een overgangsjaar. De gemeente neemt verschillende maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen. Biedt u uw huidige afvalcontainer hooguit eens per 6 weken aan? Overweeg dan een kleinere afvalcontainer aan te vragen. Vanaf 2021 wordt uw afvalcontainer eens per 3 weken geleegd.

Als uw afvalcontainer kapot is gegaan of is verdwenen, dan kunt u bij de gemeente natuurlijk een nieuwe aanvragen. Ook is het mogelijk uw container of bak om te ruilen voor een andere grootte of om uw container in te leveren.

Het aanvragen, omwisselen of inleveren van een restafvalcontainer is op dit moment niet mogelijk. Alle restafvalcontainers krijgen namelijk een chip. Hierover is een brief verstuurd. Heeft u vragen over het chippen? Neem dan contact op met DBICS via 085 – 822 44 97 op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Of kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden op: derondevenen.dbics.nl

logo DigiDNu een afvalcontainer aanvragen of omwisselen 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.