Milieukwaliteit en risico's

De gemeente is verplicht informatie te verstrekken over de actuele milieukwaliteit en milieurisico's in de directe leefomgeving. Het gaat hier om milieu aspecten zoals:

  • bodembeheer
  • Luchtkwaliteit
  • geluidshinder
  • gevaarlijke stoffen