Omgevingsvisie

De gemeente stelt samen met inwoners en ondernemers een omgevingsvisie op.

Deze wet moet zorgen voor een beter overzicht van alle regels en meer ruimte voor initiatieven bieden. Verder vraagt de Omgevingswet van de gemeente om samen met inwoners en ondernemers een Omgevingsvisie op te stellen. De visie beschrijft wat voor gemeente De Ronde Venen in 2040 wil zijn. Van woningbouw, verkeer en energie tot natuur, economie en recreatie. De gemeente verzamelt wensen en ideeën van inwoners en ondernemers via peilingen, straatgesprekken en bijeenkomsten. Wat vinden zij prettig of mooi in de gemeente en waar zien ze verbeterpunten? Alle informatie hierover vindt u op www.toekomstderondevenen.nl