Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren. Deze wet gaat op 1 januari 2024 in.