Participatie

Heeft u een plan of initiatief? Betrek dan ook uw omgeving.

U kunt onderstaande informatie ook bekijken en/of downloaden als PDF

Hulpmiddel

Met wie moet ik praten?

Probeer je te verplaatsen in je omgeving en bedenk wie er wat van je plan gaat merken; dat zijn de mensen die je moet betrekken. Vaak zijn het je buren, maar het kunnen ook belangengroepen of andere organisaties zijn.

Hoe ga ik het gesprek aan?

Als je weet wie je gaat betrekken, kan je een manier kiezen die past bij deze mensen en bij het plan. Soms is een informerend briefje genoeg, maar vaak vinden mensen het prettiger om er even persoonlijk over te praten.

Leg vast wat je bespreekt

Dan kan je laten zien dat je geluisterd hebt en begrijpt wat de ander heeft gezegd.

Deel het verslag

Daarmee ben je transparant. De ander weet ook wat je met de gemeente deelt en kan als die dat wil nog aangeven of er iets niet klopt.

Pas eventueel je plan aan

Want soms hebben buren of anderen een goed punt. Als je al bij je omgeving langsgaat als je plannen nog niet helemaal vaststaan, kan je vaak ook rekening houden met hun zorgen. Dat maakt je plan sterker!

Dien je aanvraag in!

Daarbij voeg je het verslag van het gesprek met de omgeving en laat je zien hoe je rekening hebt gehouden met wat zij hebben ingebracht. Of je legt uit waarom dat in jouw ogen niet nodig is. De gemeente neemt dat mee in haar afweging over jouw plan.

Toelichting en tips

Waarom, wanneer en hoe ga je het gesprek aan?

Wat de initiatiefnemer met de omgeving moet doen

Waarom een gesprek met de omgeving?

Buren hebben rechtstreeks zicht op jouw woning of bedrijf. Als je gaat aanbouwen of verbouwen, dan heeft dit gevolgen voor hun uitzicht. Het is daarom belangrijk om met je omgeving in gesprek te gaan, nog voordat je een vergunning gaat aanvragen bij de gemeente. Dit zorgt voor meer begrip voor jouw plannen. Misschien kan je rekening houden met de ideeën van je omgeving. Je krijgt dan een beter plan, meer draagvlak en mogelijk minder bezwaren dan zonder dit gesprek met de omgeving. De gemeente neemt een besluit op jouw aanvraag voor een vergunning. Wij moeten dan naar de regels kijken, maar ook naar alle belangen. Ook daarom is het belangrijk dat je een gesprek met je omgeving houdt. Houd je dit gesprek niet, dan weten wij niet wat er speelt. Het kan dan zijn dat er tegen de vergunning bezwaren komen. Dit zorgt voor vertraging.

Wanneer doe ik dat?

Zo vroeg mogelijk in je eigen denkproces! Niemand vindt het leuk om met voldongen feiten geconfronteerd te worden. En de meeste mensen vinden het fijn als ze om hun mening worden gevraagd. Dat betekent niet dat je moet vragen of je anderen moet vragen of ze het eens zijn met je plan. Je kan de vraag stellen “ik denk erover om mijn woning te verbouwen; waar zou ik rekening mee moeten houden als ik dat doe?”

Wat vertel ik in zo’n gesprek?

Of je nu een brief stuurt, een gesprek aan de keukentafel hebt of een bijeenkomst organiseert: het start met jouw uitleg.

 • Wat is de aanleiding voor je initiatief?
 • Wat staat wat jou betreft vast en wat nog niet?
 • Kan het ook nuttig zijn voor anderen? Kan je ergens samenwerken?
 • Wanneer is het een succes?
 • Welke ideeën heb je al over de uitvoering?
 • Welke planning denk je aan?
 • Welke besluiten worden genomen, wanneer en door wie?

Aan de hand van je toelichting kan je vragen naar de ideeën of zorgen van de ander en afspraken maken over de manier waarop de omgeving verder wordt betrokken.

Tip!

Je legt je verslag voor aan iedereen die betrokken is. Vraag hen dan ook hoe ze vinden dat het gesprek verlopen is. Bijvoorbeeld door hen een cijfer te laten geven. Dit kan je dan aan de gemeente laten weten bij de vergunningaanvraag.

Over het contact met de gemeente

Wat doet de gemeente met het verslag?

De gemeente bekijkt welke belangen er in de omgeving spelen en hoe je daarmee in het plan rekening hebt gehouden. De gemeente verwacht daarbij niet dat je altijd aan alle wensen van buren tegemoet komt. Ook wanneer wel alle buren akkoord zijn,
kan het zijn dat de gemeente niet akkoord gaat met je plan. Dat komt omdat de gemeente naast de belangen van de buren ook kijkt naar wettelijke regels en andere belangen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Op deze website van de gemeente staat een stappenplan voor bouw- of verbouwplannen. Dit stappenplan geeft aan wat je moet doen voordat je een bouwplan in kan dienen. Het Omgevingsloket online is het digitale loket voor aanvragen. Dit loket vind je in het stappenplan op de website van de gemeente. Wanneer je een aanvraag indient, kan je het verslag van het gesprek met de omgeving daarbij voegen.
In het verslag van het gesprek met de omgeving staat in ieder geval:

 • Hoe is de omgeving benaderd?
 • Wanneer vond dit plaats?
 • Wie hebben gereageerd of wie heb je gesproken?
 • Wat vinden betrokkenen van het plan?
  • Hebben ze er ideeën over?
  • Hebben ze suggesties voor de uitvoering?
  • Hebben ze zorgen of bezwaren?
 • En wat is jouw reactie daarop?
  • Waaraan kan je tegemoet komen en hoe?
  • Waaraan kan je niet tegemoet komen en waarom niet?
  • Welke afspraken zijn er gemaakt?

Leg het verslag voor aan degenen met wie je gesproken hebt en vraag of alles correct is weergegeven. Biedt daarbij de mogelijkheid om een schriftelijke toevoeging aan het verslag te doen, dat wordt meegestuurd naar de gemeente.

Hulp of informatie nodig?

Als de groep betrokkenen groter wordt, is het goed mogelijk dat je hulp nodig hebt bij het organiseren van inwonerparticipatie. Er zijn diverse marktpartijen die dit soort ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er informatiebronnen en hulpmiddelen beschikbaar die je ook al
verder kunnen helpen.

Hulp of informatie nodig?

Als de groep betrokkenen groter wordt, is het goed mogelijk dat je hulp nodig hebt bij het organiseren van inwonerparticipatie. Er zijn diverse marktpartijen die dit soort ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er informatiebronnen en hulpmiddelen beschikbaar die je ook al verder kunnen helpen.

Informatiepunt Leefomgeving

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) biedt een schat aan informatie over de Omgevingswet en waarom inwonerparticipatie zo belangrijk is. Meer informatie op www.iplo.nl

Gemeente De Ronde Venen

De website van de gemeente helpt u op weg om te kijken of uw plan mogelijk is. Vragen stellen kan via omgevingszaken@derondevenen.nl.  Meer informatie op www.derondevenen.nl/stappenplan

Omgevingsloket

Het omgevingsloket biedt een ingang tot regels voor uw locatie via de kaart. Meer informatie op https://omgevingswet.overheid.nl/home

Goud in je Wijk

Heeft u een initiatief samen met de buurt, waar de hele buurt van profiteert? Dan kunt u een beroep doen op Goud in je Wijk. Meer informatie op www.derondevenen.nl/goud

VPNG

Er bestaan verschillende digitale tools om te onderzoeken welke manieren van inwonerparticipatie u zou kunnen toepassen. Bijvoorbeeld de Think! Participatieversneller. Meer informatie op www.vpng.nl/think