Participatie

Heeft u een plan of initiatief? Betrek dan ook uw omgeving.

U kunt onderstaande informatie ook bekijken en/of downloaden als PDF

Hulpmiddel

Met wie moet ik praten?

Probeer u te verplaatsen in uw omgeving en bedenk wie er wat van uw plan gaat merken; dat zijn de mensen die u moet betrekken. Vaak zijn het uw buren, maar het kunnen ook belangengroepen of andere organisaties zijn.

Hoe ga ik het gesprek aan?

Als u weet wie u gaat betrekken, kunt u een manier kiezen die past bij deze mensen en bij het plan. Soms is een informerend briefje genoeg, maar vaak vinden mensen het prettiger om er even persoonlijk over te praten.

Leg vast wat u bespreekt

Dan kunt u laten zien dat u geluisterd heeft en begrijpt wat de ander heeft gezegd.

Deel het verslag

Daarmee bent u transparant. De ander weet ook wat u met de gemeente deelt en kan als die dat wil nog aangeven of er iets niet klopt.

Pas eventueel uw plan aan

Want soms hebben buren of anderen een goed punt. Als u al bij uw omgeving langsgaat als uw plannen nog niet helemaal vaststaan, kunt u vaak ook rekening houden met hun zorgen. Dat maakt uw plan sterker!

Dien uw aanvraag in!

Daarbij voegt u het verslag van het gesprek met de omgeving en laat u zien hoe u rekening hebt gehouden met wat zij hebben ingebracht. Of u legt uit waarom dat in uw ogen niet nodig is. De gemeente neemt dat mee in haar afweging over uw plan.

Toelichting en tips

Waarom, wanneer en hoe gaat u het gesprek aan?

Wat de initiatiefnemer met de omgeving moet doen

Waarom een gesprek met de omgeving?

Buren hebben rechtstreeks zicht op uw woning of bedrijf. Als u gaat aanbouwen of verbouwen, dan heeft dit gevolgen voor hun uitzicht. Het is daarom belangrijk om met uw omgeving in gesprek te gaan, nog voordat u een vergunning gaat aanvragen bij de gemeente. Dit zorgt voor meer begrip voor uw plannen. Misschien kunt u rekening houden met de ideeën van uw omgeving. U krijgt dan een beter plan, meer draagvlak en mogelijk minder bezwaren dan zonder dit gesprek met de omgeving. De gemeente neemt een besluit op uw aanvraag voor een vergunning. Wij moeten dan naar de regels kijken, maar ook naar alle belangen. Ook daarom is het belangrijk dat u een gesprek met uw omgeving houdt. Houdt u dit gesprek niet, dan weten wij niet wat er speelt. Het kan dan zijn dat er tegen de vergunning bezwaren komen. Dit zorgt voor vertraging.

Wanneer doe ik dat?

Zo vroeg mogelijk in uw eigen denkproces! Niemand vindt het leuk om met voldongen feiten geconfronteerd te worden. En de meeste mensen vinden het fijn als ze om hun mening worden gevraagd. Dat betekent niet dat u anderen moet vragen of ze het eens zijn met uw plan. U kan de vraag stellen “ik denk erover om mijn woning te verbouwen; waar zou ik rekening mee moeten houden als ik dat doe?”

Wat vertel ik in zo’n gesprek?

Of u nu een brief stuurt, een gesprek aan de keukentafel hebt of een bijeenkomst organiseert: het start met uw uitleg.

 • Wat is de aanleiding voor uw initiatief?
 • Wat staat wat u betreft vast en wat nog niet?
 • Kan het ook nuttig zijn voor anderen? Kunt u ergens samenwerken?
 • Wanneer is het een succes?
 • Welke ideeën heeft u al over de uitvoering?
 • Welke planning denkt u aan?
 • Welke besluiten worden genomen, wanneer en door wie?

Aan de hand van uw toelichting kunt u vragen naar de ideeën of zorgen van de ander en afspraken maken over de manier waarop de omgeving verder wordt betrokken.

Tip!

U legt uw verslag voor aan iedereen die betrokken is. Vraag hen dan ook hoe ze vinden dat het gesprek verlopen is. Bijvoorbeeld door hen een cijfer te laten geven. Dit kunt u dan aan de gemeente laten weten bij de vergunningaanvraag.

Over het contact met de gemeente

Wat doet de gemeente met het verslag?

De gemeente bekijkt welke belangen er in de omgeving spelen en hoe u daarmee in het plan rekening hebt gehouden. De gemeente verwacht daarbij niet dat u altijd aan alle wensen van buren tegemoet komt. Ook wanneer wel alle buren akkoord zijn, kan het zijn dat de gemeente niet akkoord gaat met uw plan. Dat komt omdat de gemeente naast de belangen van de buren ook kijkt naar wettelijke regels en andere belangen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Op deze website van de gemeente staat een stappenplan voor bouw- of verbouwplannen. Dit stappenplan geeft aan wat u moet doen voordat u een bouwplan in kan dienen. Het Omgevingsloket is het digitale loket voor aanvragen. Dit loket vindt u in het stappenplan op de website van de gemeente. Wanneer u een aanvraag indient, kunt u het verslag van het gesprek met de omgeving daarbij voegen.
In het verslag van het gesprek met de omgeving staat in ieder geval:

 • Hoe is de omgeving benaderd?
 • Wanneer vond dit plaats?
 • Wie hebben gereageerd of wie heeft u gesproken?
 • Wat vinden betrokkenen van het plan?
  • Hebben ze er ideeën over?
  • Hebben ze suggesties voor de uitvoering?
  • Hebben ze zorgen of bezwaren?
 • En wat is uw reactie daarop?
  • Waaraan kunt u tegemoet komen en hoe?
  • Waaraan kunt u niet tegemoet komen en waarom niet?
  • Welke afspraken zijn er gemaakt?

Leg het verslag voor aan degenen met wie u gesproken hebt en vraag of alles correct is weergegeven. Bied daarbij de mogelijkheid om een schriftelijke toevoeging aan het verslag te doen, dat wordt meegestuurd naar de gemeente.

Hulp of informatie nodig?

Als de groep betrokkenen groter wordt, is het goed mogelijk dat u hulp nodig hebt bij het organiseren van inwonerparticipatie. Er zijn diverse marktpartijen die dit soort ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er informatiebronnen en hulpmiddelen beschikbaar die u ook al verder kunnen helpen.

Hulp of informatie nodig?

Als de groep betrokkenen groter wordt, is het goed mogelijk dat u hulp nodig hebt bij het organiseren van inwonerparticipatie. Er zijn diverse marktpartijen die dit soort ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er informatiebronnen en hulpmiddelen beschikbaar die u ook al verder kunnen helpen.

Informatiepunt Leefomgeving

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) biedt een schat aan informatie over de Omgevingswet en waarom inwonerparticipatie zo belangrijk is. Meer informatie op www.iplo.nl

Gemeente De Ronde Venen

De website van de gemeente helpt u op weg om te kijken of uw plan mogelijk is. Vragen stellen kan via omgevingszaken@derondevenen.nl.  Meer informatie op www.derondevenen.nl/stappenplan

Omgevingsloket

Het omgevingsloket biedt een ingang tot regels voor uw locatie via de kaart. Meer informatie op https://omgevingswet.overheid.nl/home

Goud in je Wijk

Heeft u een initiatief samen met de buurt, waar de hele buurt van profiteert? Dan kunt u een beroep doen op Goud in je Wijk. Meer informatie op www.derondevenen.nl/goud

VPNG

Er bestaan verschillende digitale tools om te onderzoeken welke manieren van inwonerparticipatie u zou kunnen toepassen. Bijvoorbeeld de Think! Participatieversneller. Meer informatie op www.vpng.nl/think