Omgevingswet

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving heeft u te maken met de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, het gebruik van een pand, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor. We helpen u zo goed mogelijk op weg met onderstaande informatie. Als u iets niet kunt vinden, of iets onduidelijk vindt, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0297 291616 of door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving . Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • In het Omgevingsloket staan alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • De Verordening Fysieke Leefomgeving en de bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een tijdelijk omgevingsplan. Dit is het Omgevingsplan gemeente De Ronde Venen. In dit omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • Voor veel vergunningen geldt sinds 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 6 maanden een besluit nemen.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid dat de initiatiefnemer met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. ·
  • Naast de Omgevingswet is per 1 januari ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingegaan. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari was dat een taak van de gemeente.

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.

Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningaanvraag hier ook op beoordeeld.

Aanvraag ingediend vóór 1 januari 2024?

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de wetgeving die op het moment van indienen gold.

Contact

Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0297 291616, of door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl.