Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het doel van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) is een verbetering van de bouwkwaliteit.

Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat bouwen moet nagaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.  

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Vanaf 1 januari moet u bij nieuwbouw van bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen. Voor te verbouwen bouwwerken geldt dit op zijn vroegst vanaf 1 juli 2025. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.