Schade aan schoolgebouw melden

Heeft uw school schade als gevolg van een onzeker voorval aan het gebouw, onderwijsleerpakket en meubilair, dan kunt u een aanvraag indienen voor gemeentelijke vergoeding van kosten. Klik hier om bij het aanvraagformulier te komen en vul de gevraagde gegevens in. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en u ontvangt een reactie. Let op: aanvragen kan alleen met uw DigID, zorg dat u dat bij de hand hebt.

De gemeente vergoedt de schade bijvoorbeeld als de schade is ontstaan door:

 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Vandalisme
 • Storm

De gemeente heeft hiervoor een brand- en gevarenverzekering afgesloten met een eigen risico van € 5.000 per geval.

Voorwaarde is dat het schoolgebouw met overheidsgeld is betaald, bijvoorbeeld met een subsidie van de gemeente of provincie. Als het schoolgebouw niet met overheidsgeld betaald is, kunt u het herstel niet declareren bij de gemeente.

 1. Tref noodmaatregelen tegen extra schade, bijvoorbeeld het dichtplakken van een gebroken ruit tegen inregenen.
 2. Maak foto´s van de schade.
 3. Doe bij vandalisme, inbraak of diefstal aangifte bij de politie.
 4. Schat in wat de kosten zijn. Bent u niet zeker? Laat dan een offerte opstellen.
 5. Is de veroorzaker bekend? Stel hem/haar of de ouders aansprakelijk voor de schade.

Kost het herstel minder dan € 5.000?

 1. Laat de schade herstellen.
 2. Stuur uw declaratie digitaal naar de gemeente. U heeft hiervoor nodig:
  • uw bankrekeningnummer
  • de bijbehorende tenaamstelling
  • een korte omschrijving van de schade
  • foto´s van de schade
  • bij vandalisme, inbraak of diefstal: een kopie van het proces-verbaal van de politie
  • de factuur van het herstel
 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als uw declaratie akkoord is, ontvangt u het bedrag terug.

Kost het herstel meer dan € 5.000?

 1. Meld de schade digitaal bij de gemeente.
 2. De gemeente overlegt eerst met de verzekeringsmaatschappij voor het inschakelen van een externe verzekeringstaxateur.
 3. De gemeente neemt contact met u op.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.