U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Schade aan schoolgebouw melden

Bent u schoolbestuurder en hebt u schade aan een schoolgebouw? In sommige gevallen vergoedt de gemeente dit. 

De gemeente vergoedt de schade bijvoorbeeld als de schade is ontstaan door:

 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Vandalisme
 • Storm

De gemeente heeft hiervoor een brand- en gevarenverzekering afgesloten met een eigen risico van € 5.000 per geval.

Voorwaarde is dat het schoolgebouw met overheidsgeld is betaald, bijvoorbeeld met een subsidie van de gemeente of provincie. Als het schoolgebouw niet met overheidsgeld betaald is, kunt u het herstel niet declareren bij de gemeente.

 1. Tref noodmaatregelen tegen extra schade, bijvoorbeeld het dichtplakken van een ge-broken ruit tegen inregenen.
 2. Maak foto´s van de schade.
 3. Doe bij vandalisme, inbraak of diefstal aangifte bij de politie.
 4. Schat in wat de kosten zijn. Bent u niet zeker? Laat dan een offerte opstellen.
 5. Is de veroorzaker bekend? Stel hem/haar of de ouders aansprakelijk voor de schade.

Kost het herstel minder dan € 5.000?

 1. Laat de schade herstellen.
 2. Stuur uw declaratie digitaal naar de gemeente. U heeft hiervoor nodig:
  • uw bankrekeningnummer
  • de bijbehorende tenaamstelling
  • een korte omschrijving van de schade
  • foto´s van de schade
  • bij vandalisme, inbraak of diefstal: een kopie van het proces-verbaal van de politie
  • de factuur van het herstel
 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als uw declaratie akkoord is, ontvangt u het bedrag terug.

Kost het herstel meer dan € 5.000?

 1. Meld de schade digitaal bij de gemeente.
 2. De gemeente overlegt eerst met de verzekeringsmaatschappij voor het inschakelen van een externe verzekeringstaxateur.
 3. De gemeente neemt contact met u op.