Vergoeding aanvragen voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw

Heeft uw school geld nodig voor nieuwbouw of voor uitbreiding van een schoolgebouw? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Het schoolbestuur vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de school.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een vergoeding voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw zijn:

 • Het schoolbestuur dient de aanvraag in.
 • Het gaat om een school in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag daarna om een bijdrage van de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag van een vergoeding. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Zo vraagt u een vergoeding aan voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw:

 • Kijk in de huisvestingsverordening of u een vergoeding kunt krijgen.
 • Zo ja, dan neemt u contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waarom uw school de vergoeding nodig heeft
  • voor hoeveel goederen en mensen u het gebouw nodig heeft
  • hoe groot het gebouw wordt na de bouw of uitbreiding
  • bij nieuwbouw: waar het nieuwe gebouw komt te staan
  • hoeveel u denkt dat het gebouw gaat kosten
  • hoe u het geld wilt uitgeven

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een vergoeding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.