Gebouw of woning slopen

Als u gaat slopen moet u meestal een sloopmelding doen of heeft u een omgevingsvergunning voor het slopen nodig.

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen via het Omgevingsloket. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig om een bouwwerk of deel daarvan te mogen slopen, bijvoorbeeld bij een monument. Het voorkomt dat bouwwerken waar we als maatschappij zuinig op zijn, zomaar kunnen slopen. De omgevingsvergunning voor het slopen kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

U mag alleen een gebouw slopen of verbouwen wanneer u er zeker van bent dat u daarmee geen nest of verblijfplaats van beschermde dieren vernietigt of verstoort. Dat is bepaald in de Omgevingswet. Als in uw te verbouwen of te slopen gebouw bepaalde beschermde diersoorten zoals vogels of vleermuizen hun vaste verblijfsplaats hebben, dan heeft u daarvoor toestemming van de provincie Utrecht nodig. Dit kan een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit zijn of een instemming van de provincie met een omgevingsvergunning die u aangevraagd heeft bij de gemeente.

U bent verplicht een melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft 
  • asbest gaat verwijderen 

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? Dan hoeft u geen melding te doen. 

Voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). 

U doet de melding of vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Bij grote sloopplannen waarbij veiligheid van belendende bouwwerken en percelen en de weggebruikers gewaarborgd dient te blijven, moet de melder een sloopveiligheidsplan indienen. Hierin staat beschreven hoe de sloper deze veiligheid denkt te waarborgen (zoals: het afsluiten van het sloopterrein, zorgdragen voor voorzieningen, zodat het sloopafval niet op de openbare weg belandt, het gebruik van kranen, rijroutes van vrachtwagens van en naar de slooplocatie, etc.).

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit. 

Zo doet u een sloopmelding: 

  • Ga naar Omgevingsloket 
  • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.