Monument verbouwen of slopen

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online.

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen vaak zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recent geplaatste schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Er zijn 2 procedures bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. De uitgebreide procedure geldt voor:

 • (gedeeltelijke) sloop van een rijksmonument
 • ingrijpende wijzigingen van een rijksmonument
 • reconstructie van een beschermd rijksmonument
 • wijziging bij herbestemming van een rijksmonument
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

Voor alle andere wijzigingen geldt de gewone procedure.

U heeft een vergunning voor een monument nodig, als:

 • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument, en
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen

Wanneer een vergunning voor een monument nodig is, vraagt de gemeente advies aan de gemeentelijke monumentencommissie.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Vragen over vergunningvrije werkzaamheden kunt u aan de gemeente stellen.

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Wanneer wordt de uitgebreide procedure gevolgd? Dit gebeurt bij:

 • (gedeeltelijke) sloop van een Rijksmonument
 • ingrijpende wijzigingen van een Rijksmonument
 • reconstructie van een beschermd Rijksmonument
 • wijziging bij herbestemming van een Rijksmonument

De uitgebreide procedure duurt 6 maanden. Deze periode mag met 6 weken verlengd worden.

Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. De gemeente beslist dan binnen 8 weken over uw aanvraag. Ook deze termijn mag met 6 weken verlengd worden.

Om uw beschermde monument te wijzigen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wat u nodig heeft bij die aanvraag, leest u bij ‘Bouw en verbouw, vergunning’.

Verder heeft u misschien nog nodig:

 • een bouwhistorisch rapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek

Bij een verbouwing van een monument is mogelijk ook een natuurtoets nodig.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.