De Zuwe

Verkenning naar de inpassing van woningbouw grenzend aan het beschermd dorpsgezicht van Baambrugge.

Ruimtelijk gezien past woningbouw grenzend aan het beschermd dorpsgezicht van Baambrugge. Het gaat om ongeveer 18 woningen. Het plan bestaat uit een mix van woningen, waarvan minimaal 30% sociale huur en betaalbare koop- en vrijesectorwoningen. De gemeente stelt op dit moment samen met de ontwikkelaar de kaders op. De gesprekken met de buurt zijn gestart. Het dorpscomité Baambrugge wordt hier ook bij betrokken.