Baambrugge

Wilt u weten welke projecten momenteel in Baambrugge spelen?

  • Rijksstraatweg

    Initiatief voor de transformatie van een voormalige agrarisch erf naar wonen.

  • De Zuwe

    Verkenning naar de inpassing van woningbouw grenzend aan het beschermd dorpsgezicht van Baambrugge.

  • Herinrichting Rijksstraatweg

    Verbeteringen ter verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid.