Rijksstraatweg

Initiatief voor de transformatie van een voormalige agrarisch erf naar wonen.

Een initiatiefnemer heeft een plan ingediend voor het verbouwen van de boerderij en bijbehorend koetshuis tot 7 tot 9 appartementen. Op het achtererf staan 9 woningen gepland. De boerderij ligt tegen de kern van Baambrugge en in het beschermd dorpsgezicht. Het plan past in de dorpsvisie Baambrugge. Het vergroot de recreatiemogelijkheid voor inwoners met de aanleg van een zogeheten klompenpad. Dit pad verbindt het woonerf via de Rijkstraatweg met het dorp Baambrugge, en loopt verder via het parkgebied langs de Toertocht naar het natuur/recreatiegebied langs het spoor. De kleine boomgaard in het plan biedt een plek voor ontmoeting in het dorp. De gemeente werkt nu aan het bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken.

18_initiatief Rijkstraatweg 85