Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen maakt de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk. 

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 237 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken.

College stemt in met Centrumplan Vinkeveen  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei ingestemd met het Centrumplan Vinkeveen. Met deze goedkeuring staat het licht op groen voor de bouw van 237 woningen en de invoer een 30-km zone in het dorp. Het Centrumplan wordt op 29 juni ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Planning

2023    vaststellen ruimtelijk kader
2024    vaststellen bestemmingsplan
2025    start bouw/verkoop woningen
2027    oplevering eerste woningen

Bijeenkomsten

Zaterdag 15 april 2023

Ongeveer 300 inwoners en geïnteresseerden kwamen afgelopen zaterdag naar het bedrijventerrein van de Adelaar in Vinkeveen. Hier organiseerde de gemeente de tweede inloopbijeenkomst - van dit jaar - over het Centrumplan Vinkeveen.

Enthousiaste reacties

Inwoners zijn vooral erg enthousiast over plannen voor de Adelaarlocatie. Dit wordt voor inwoners straks een fijne plek aan het water om iets te gaan eten, te drinken en om te gaan wonen. Aan de oever komt een strandje met een aanlegsteiger waar bootjes overdag aan kunnen leggen.

Tijdens de bijeenkomst werd aan de hand van deze panelen meer verteld over de plannen.

Centrumplan Vinkeveen 15 april

Profielen

Profielen 2

18 februari 2023

Tijdens deze drukbezochte inloopbijeenkomst op het Bedrijventerrein van de Adelaar vertelden medewerkers van de gemeente meer over het verkeersplan, de ontwikkelingen en de planning. Daarnaast was er voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen. Wethouder Vijselaar kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en kijkt uit naar de volgende bijeenkomst in april. Zodra de datum bekend is leest u er hier meer over en worden direct omwonenden via een brief uitgenodigd voor de bijeenkomst. 

Centrumplan Vinkeveen

Gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van 18 februari 2023.

Dit zijn ideeën van hoe het eruit kan komen te zien:

Plaatje Centrumplan Vinkeveen

Bouwen voor:

Plaatje Centrumplan Vinkeveen

26 november 2022

Tijdens de informatieavond werd het nieuwe verkeersplan voor het eerst gedeeld met inwoners andere geïnteresseerden. U kunt de presentatie van de bijeenkomst bekijken.

Ideeën en vragen van inwoners worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. In juni 2023 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.