Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen maakt de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk. 

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 200 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken.

Gemeenteraad stemt in met Centrum- en Mobiliteitsplan Vinkeveen

Op donderdag 21 september 2023 stemde de gemeenteraad in met het Ruimtelijk Kader Centrumplan Vinkveen en het Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen. Twee plannen waarbij de bouw van ruim 200 woningen en een verkeersveilige infrastructuur hand in hand gaan.

Aanpassingen Herenweg nog in 2023

Naast het woningbouwbouwproject werken we aan de verkeersveiligheid. Nog in 2023 wordt gestart met de uitvoering van een deel van de plannen, waarbij de Herenweg als eerste aan bod komt. Dit is een veelbelovende stap richting het creëren van een veilige en goed bereikbare omgeving voor zowel bewoners als bezoekers.

Centrumplan Vinkeveen 15 april

Profielen

Profielen 2

18 februari 2023

Tijdens deze drukbezochte inloopbijeenkomst op het Bedrijventerrein van de Adelaar vertelden medewerkers van de gemeente meer over het verkeersplan, de ontwikkelingen en de planning. Daarnaast was er voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen. Wethouder Vijselaar kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en kijkt uit naar de volgende bijeenkomst in april. Zodra de datum bekend is leest u er hier meer over en worden direct omwonenden via een brief uitgenodigd voor de bijeenkomst. 

Centrumplan Vinkeveen

Gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van 18 februari 2023.

Dit zijn ideeën van hoe het eruit kan komen te zien:

Plaatje Centrumplan Vinkeveen

Bouwen voor:

Plaatje Centrumplan Vinkeveen

26 november 2022

Tijdens de informatieavond werd het nieuwe verkeersplan voor het eerst gedeeld met inwoners andere geïnteresseerden. U kunt de presentatie van de bijeenkomst bekijken.

Ideeën en vragen van inwoners worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. In juni 2023 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.