Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk maken.

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de verkeersveiligheid op de Herenweg verbeteren. Voor dit plan moet de doorstroom van het verkeer in Vinkeveen verbeteren. Het college stelt voor eenrichtingsverkeer op de Kerklaan en Herenweg richting de N201 in te voeren. En een nieuwe weg aan te leggen vanaf de afrit van de N201 ten noorden van de Julianalaan met eenrichtingverkeer in de tegenovergestelde richting. Bij deze verkeersoplossing is een doorsteek tussen de Julianalaan en de Kerklaan noodzakelijk. De gemeenteraad heeft het college opgedragen variant B mee te nemen in de verdere uitwerking van het centrumplan. De raad heeft benadrukt dat de uitwerking van het centrumplan in nauwe samenspraak met omwonenden moet plaatsvinden.

14_Optie B doorsteek Kerklaan-Julianalaan Vinkeveen