Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen maakt de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk. 

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken. Om de verkeerssituatie op en rond de Herenweg te verbeteren en veiliger te maken is er gewerkt aan een nieuw verkeersplan.

Nieuw verkeersplan 

Met het nieuwe verkeersplan zet de gemeente in op het investeren in de bestaande verkeersstructuur. Naast behoud van de bestaande verkeersstructuur richt de gemeente zich vooral op de verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere door het invoeren van 30 km wegen, de Herenweg in te richten als dorpsstraat met brede fietspaden en in te zetten op alternatieven (deel mobiliteit).

Bijeenkomsten

Zaterdag 15 april 2023

Inloopbijeenkomst 
Locatie: Bedrijventerrein van de Adelaar, Herenweg 186, Vinkeveen
Tijdstip: 10.00 – 14.00 uur

Vooraf aanmelden is niet nodig. 

18 februari 2023

Tijdens deze drukbezochte inloopbijeenkomst op het Bedrijventerrein van de Adelaar vertelden medewerkers van de gemeente meer over het verkeersplan, de ontwikkelingen en de planning. Daarnaast was er voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen. Wethouder Vijselaar kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en kijkt uit naar de volgende bijeenkomst in april. Zodra de datum bekend is leest u er hier meer over en worden direct omwonenden via een brief uitgenodigd voor de bijeenkomst. 

Centrumplan Vinkeveen

Gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van 18 februari 2023.

Dit zijn ideeën van hoe het eruit kan komen te zien:

Plaatje Centrumplan Vinkeveen

Bouwen voor:

Plaatje Centrumplan Vinkeveen

26 november 2022

Tijdens de informatieavond werd het nieuwe verkeersplan voor het eerst gedeeld met inwoners andere geïnteresseerden. U kunt de presentatie van de bijeenkomst bekijken.

Ideeën en vragen van inwoners worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. In juni 2023 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.