Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen maakt de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk. 

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente ruim 200 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken.

Verdere ontwikkeling van de plannen 

Voor de verdere ontwikkeling van de plannen is aan de inwoners uit Vinkeveen gevraagd om deel te nemen aan de klankbordgroep of een van de projectgroepen. Inmiddels hebben veel geïnteresseerden zich aangemeld.
Begin 2024 neemt de gemeente contact op met inwoners die zich aangemeld hebben voor de klankbordgroep. Iedereen die zich aangemeld heeft voor een van de projectgroepen wordt op een later moment in het ontwikkelingsproces door de projectontwikkelaar AHV benaderd. Dit zal in de loop van 2024 zijn.