Centrumplan Vinkeveen

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente de ontwikkeling van meerdere verouderde, achterstallige terreinen in Vinkeveen mogelijk maken.

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken. Daarvoor dient ook de verkeerssituatie op en rond de Herenweg te verbeteren. Daarom op 30 september 2021 gevraagd om het verkeersplan met de grootste voorkeur verder uit te werken. Dit is inmiddels gebeurd.

Resultaat uitwerking verkeersplan 

Uit de uitwerking van het verkeersplan blijkt dat het plan technisch goed uitvoerbaar is, maar dat er wel nog een groot aantal haken en ogen aan zit. Daarom is er gezocht naar een alternatief verkeersplan. 

Alternatief verkeersplan

Met het alternatieve verkeersplan zet de gemeente in op het investeren in de bestaande verkeersstructuur. Naast behoud van de bestaande verkeersstructuur richt de gemeente zich vooral op de verkeersveiligheid. Door onder andere het invoeren van 30 km wegen, de Herenweg in te richten als dorpsstraat met brede fietspaden en in te zetten op alternatieven (deel mobiliteit) is de gemeente van mening een goed alternatief gevonden te hebben.

Ideeën en vragen van inwoners worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. In april 2023 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

verkeersstructuur