Kruising Mijdrechtse Dwarsweg – Voorbancken - Bonkestekersweg

De gemeente werkt aan een veiligere en overzichtelijkere kruising voor alle verkeersdeelnemers.

Wat 

Het is voor fietsers en voetgangers regelmatig moeilijk om over te steken. Daarom willen we de inrichting van de kruising veranderen waardoor er meer overzicht ontstaat. Daarnaast passen we bushaltes aan volgens de nieuwste richtlijnen. 

Doel van het project is de kruising Mijdrechtse Dwarsweg – Bonkestekersweg veiliger en overzichtelijker te maken. Dit doen we door: 

 • De maximum toegestane snelheid van 50 km/uur te verlagen naar 30 km/uur. Dit wordt al aangegeven bij het komportaal (van 60 naar 30 km/uur), waar achter een nieuwe drempel wordt aangebracht; 
 • De huidige schuine fietsoversteek richting Voorbancken en Vinkeveld weg te halen. Daarvoor in de plaats komen twee fietsoversteken; 
 • De fietsoversteken verhoogd uit te voeren op een verkeersplateau; 
 • De fietsoversteken uit te voeren in de kleur rood. 

Verder wordt: 

 • Een haag geplant langs de Mijdrechtse Dwarsweg (zijde sportpark) om het parkeren in de berm tegen te gaan; 
 • De inrichting van de bushaltes nabij de kruising aan weerszijden van de weg verbeterd. Zo worden bankjes, meer fietsparkeerplaatsen, extra geleidelijnen en een hekje aangebracht; 
 • De bestaande voetgangersoversteekplaats op de Bonkestekersweg verhoogd op een verkeersplatau aangelegd (dit n.a.v. inspraakreacties van bewoners). 

Waar 

De ontwikkeling van de weg betreft het punt waar de Mijdrechtse Dwarsweg, Voorbancken en de Bonkestekersweg elkaar kruisen. 

Wanneer 

 • Bouwvak 2024* 
  • Opstellen bestek en aanbesteden 
 • Eind september/begin oktober 2024* 
  • Start uitvoering (na afronding asfaltonderhoud Demmerik) 

Uitvoeringsduur grofweg geschat op 2 maanden. 

*Genoemde data zijn onder voorbehoud 

Nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen en ontwikkelingen over het project Kruising Mijdrechtse Dwarsweg - Voorbancken - Bonkestekersweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief

Contact 

Heeft u vragen? We beantwoorden ze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Ap Verduijn via a.verduijn@derondevenen.nl   

Bijlagen