Resultaten vragenlijst over het gebruik van de doorvaart Demmerik

Omwonenden van het Fokkersbruggetje, wonende aan de Demmerik, Ter Aase Zuwe of Arkenpark Mur, zijn gevraagd een korte vragenlijst over het gebruik van de doorvaart onder de Demmerik in te vullen. De vragenlijst kon tussen 5 -18 oktober 2023 ingevuld worden. 52 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Hierbij een overzicht van de opgehaalde reacties. De resultaten zijn geanonimiseerd. 

Gebruik doorvaart

Uit de reacties kan worden opgemaakt dat de brug door omwonenden aan de oostzijde van de Demmerik gebruikt wordt om via de Ringvaart en de Heul door te varen naar de Vinkeveense plassen. Een deel van de boten die gebruik maken van de doorgang zijn hoger dan 0,85 cm. Er wordt niet gerecreëerd aan de oostzijde van de Demmerik. 

Verkeer

Omwonenden geven aan het belangrijk te vinden dat er naar het verkeer over de brug wordt gekeken. Uit een aantal reacties maken we op dat het prettig is dat er sinds de afsluiting de hoeveelheid (zwaar) verkeer is afgenomen. Hierdoor is het veiliger geworden voor voetgangers en fietsers. Dit is ondanks het beperkte zicht door de noodbrug. Daarentegen wordt ook genoemd dat deze weg een doorgaande weg is en een belangrijke ontsluitingsroute. Daarom is gevraagd om zo snel mogelijk de nieuwe brug aan te leggen. We nemen de tips en suggesties van de omwonende voor een veilige verkeerssituatie mee in het nieuwe ontwerp. 

Stuw

In enkele reacties lezen we dat inwoners adviseren de werking van de stuw te onderzoeken. Men vraagt zich af wat de functie van de stuw is en of deze naar behoren werkt. We zijn hierover met het Waterschap Amstel Gooi en Vecht in gesprek. We nemen deze adviezen mee in het nieuwe ontwerp.