Vervanging brug en groot onderhoud aan Demmerik

De brug in Demmerik ter hoogte van Arkenpark Mur wordt vervangen. Ook vindt er groot onderhoud plaats aan de weg Demmerik.

Wat

Deze zomer wordt Demmerik in Vinkeveen aangepakt. De brug ter hoogte van Arkenpark Mur wordt vervangen, de weg wordt opnieuw geasfalteerd en de Demmerik wordt gebaggerd. De voorbereidende werkzaamheden beginnen 3 juni 2024. Vanaf 10 juni is geen doorvaart meer mogelijk onder de brug. Ter hoogte van de brug wordt dan een tijdelijk ponton aangelegd voor voetgangers en fietsers zodat zij van de weg gebruik kunnen blijven maken als de brug wordt vervangen. Vanaf 17 juni is doorgaand gemotoriseerd verkeer over Demmerik niet meer mogelijk. De bestaande brug wordt dan verwijderd en de nieuwe geplaatst.   

Proces tot nu toe

In december 2023 is tijdens een inloopavond met inwoners gesproken over het ontwerp van de brug. Tevens zijn er met behulp van een vragenlijst wensen uit de omgeving opgehaald. Met specifiek de ondernemers aan de Demmerik is op 6 februari 2024 gesproken. Meer informatie over de vragenlijst, de voorkeursvariant en het verslag van de bijeenkomsten vindt u onder ‘Bijlagen’.

Dinsdag 19 maart 2024 vond een bijeenkomst plaats voor bewoners waar het groot onderhoud aan de weg en de vervanging van de brug is besproken. De presentatie die tijdens deze avond is gegeven vindt u onder ‘bijlagen’.

Op 21 mei 2024 vond een derde bijeenkomst plaats over de stand van zaken voor het vervangen van de brug en het groot onderhoud aan Demmerik. Tijdens de bijeenkomst zijn inwoners geinformeerd over het gewijzigde wegontwerp waarin de snelheidsremmende maatregelen zijn verwerkt. Op 21 mei is ook een proefopstelling met bloembakken geplaatst. De proefopstelling blijft staan tot de werkzaamheden aan de brug zijn voltooid. Doel van de bloembakken is de snelheid van het verkeer te verlagen.

Enquete

Graag horen we de mening van bewoners over de plaatsing van de bloembakken en of dit bijdraagt aan een veiliger verkeerssituatie. Wilt u uw mening geven, vul dan de enquête in. Het invullen van de enquête kan tot en met zondag 23 juni 2024. Mede op basis van de enquêteresultaten besluit de gemeente of de bloembakken permanent blijven staan.

Heulbrug

In oktober wordt de Heulbrug aangepakt. Hiervoor worden opnieuw stremmingen verwacht.

Waar

De brug ligt in de Demmerik in Vinkeveen, ter hoogte van het Arkenpark Mur. De Demmerik gaat aan de noordzijde over in de Herenweg en in het zuiden sluit de weg aan op de Uitweg, Donkereind en de Ter Aase Zuwe.

Wanneer

 • Maart 2024
  - Tweede bewonersbijeenkomst 
 • Q1 2024
  - Vaststellen ontwerp brug door gemeente
  - Aanstellen aannemer
 • Mei 2024
  - Derde bewonersbijeenkomst
 • Juni
  - Start vervangen brug
 • Juli 2024
  - Vierde bewonersbijeenkomst
 • Q2 2024
  - Vaststellen wegontwerp Demmerik door gemeente

De gemeente streeft ernaar de nieuwe brug zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Bijlagen

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Maaike de Haas, bereikbaar op maandag t/m donderdag via 06 424 181 00.