De Maricken II

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van De Maricken II. Een wijk die aansluit op De Maricken I.

In deze wijk komen ongeveer 600 woningen. Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen en 15% middeldure huurwoningen of betaalbare koopwoningen. De startdatum is nog niet bekend. De ontwikkelaars en de gemeente werken momenteel de plannen verder uit.

Geef uw mening

Het is belangrijk dat toekomstige bewoners, omwonenden en ondernemers laten weten hoe zij de nieuwe woonwijk in zouden richten. Via een speciaal participatieplatform kunt u actief meepraten over de uitgangspunten van het plan.

11_Maricken 2

Laatste nieuws

Politieke commissie voor Het Ruimtelijk Kader 

De politieke commissie voor Het Ruimtelijk Kader van de Maricken II vindt plaats op 21 september. Hiervoor heeft u als betrokkene en/of inwoner van De Ronde Venen de mogelijkheid om in te spreken. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina. Vervolgens is op 6 oktober de raadsvergadering.

Extra woningen in De Maricken II in Wilnis

Het college van B en W van gemeente De Ronde Venen stemde in met de uitgangspunten voor het ontwikkelen van extra woningen in Wilnis. Wethouder Rein Kroon, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed tekenden op 7 maart het onderhandelingsakkoord voor Maricken II. Dit betekent dat er in totaal 620 woningen bijkomen in De Ronde Venen. Hierbij zet de gemeente in op de betaalbaarheid van de nieuwe huizen en appartementen. 

Wethouder Rein Kroon: “Graag willen we betaalbare woningen realiseren voor starters, gezinnen en senioren. Onze ambitie is hoog. We halen alles uit de kast om meer en betaalbare huizen te bouwen. Daarom ben ik enorm blij dat dit gelukt is en dat er zoveel woningen worden toegevoegd”. 

Verlichten van de woningdruk en meer betaalbare huur- en koopwoningen

Stapsgewijs start ontwikkelcombinatie BPD/Blauwhoed met de ontwikkeling en bouw van ongeveer 620 woningen in Wilnis. Hierbij houden ze rekening met de betaalbaarheid van huizen. En met een eerlijke verdeling van huur- en koopwoningen. Zij werken samen met Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Zondag Ontwikkeling en Klok Groep. In Maricken II voegen zij 30% sociale huurwoningen (ongeveer 186 woningen), 15% middeldure huurwoningen en 5% betaalbare koopwoningen (in totaal ongeveer 124 woningen) toe aan de Rondeveense woningmarkt.

Denk mee over de plannen voor Maricken II

Het is belangrijk dat mensen die in Maricken II willen wonen of in de buurt wonen meedenken over hoe de nieuwe woonwijk eruit komt te zien. Dit voorjaar nodigen gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelaars inwoners uit om mee te denken over de plannen. Alle ideeën van inwoners weegt de ontwikkelaar mee in het uitwerken van het definitieve ontwerp. Vervolgens is het aan de raad om hier een besluit over te nemen. Zodra zij akkoord gaan start het planologische proces.

Meer weten over Maricken II?

Het laatste nieuws lezen over de ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk Maricken II? Ga naar www.derondevenen.nl/maricken

Participatie

Betrekken inwoners en toekomstige bewoners

Gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelaars Blauwhoed en BPD | Gebiedsontwikkeling vinden het belangrijk om voor de ontwikkeling van De Maricken II de mening van de inwoners en toekomstige bewoners van het gebied mee te nemen. Dat doen we op verschillende manieren, zodat wij veel mogelijk mensen bereiken. Een eerste stap was de inloopavond afgelopen dinsdag 14 juni waar mensen de eerste schetsen van de nieuwe buurt zagen. Daarna ging het online participatieplatform Citizenlab live waar informatie te vinden is en men ideeën kan plaatsen. 

Digitale vragenlijst

Vanaf 30 juni tot en met 22 augustus is een digitale woonwensen vragenlijst gehouden. Deze stond op het participatieplatform en deelde de gemeente via social media, De Groene Venen en haar website. 213 respondenten vulden de vragenlijst in. 
In de vragenlijst is gevraagd naar de herkomst van de respondenten, hun voorkeuren voor de invulling van het openbare gebied en het woonprogramma. Wanneer de respondenten overwogen om te verhuizen kregen ze nog extra vragen over hun specifieke woonwensen. 

Kort samengevat zien we uit de vragenlijst het volgende beeld ontstaan 

 • Groot aandeel respondenten komt uit Wilnis 
 • Veel jongeren en kleine huishoudens (1- en/of 2-persoons)
 • Hoog autobezit (heeft ook te maken met de OV-bereikbaarheid, de wens is er om die te verbeteren zie ook antwoorden HOV-verbinding)
 • Respondenten vullen in omdat ze omwonenden zijn of omdat ze graag in de nieuwe buurt willen wonen, autoverbinding wordt belangrijk gevonden (ook graag 2 ontsluitingen)
 • Groene wandelroutes en vrijliggende fietspaden zijn zeer gewild net als een snelle en frequente busverbinding
 • De inrichting van gebied willen ze graag goed onderhouden, groot deel kiest ook voor natuurlijke inrichting
 • Parkeren dichtbij huis of keuze voor meer groen voor de deur is 50%-50%
 • Vooral bouwen voor jonge gezinnen maar ook ouderen 
 • Groot deel is geneigd om te verhuizen (circa tweederde)
 • De koopwoning is favoriet waarbij meerderheid voorkeur voor een woning in het vrije sectorsegment
 • Grote diversiteit aan woningtypes zijn gewenst, grootste voorkeur voor grondgebonden rij- en hoekwoningen
 • De respondenten zien graag een groene, rustige en kindvriendelijke wijk met betaalbare en duurzame woningen
 • Ze willen geen geluidsoverlast, hoogbouw of ‘dicht op elkaar gebouwde’ wijk
Wat gebeurt er na de inloopavond?

Afgelopen maart ondertekenden gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed een onderhandelingsakkoord over de uitgangspunten van de woningbouwontwikkeling Maricken 2. Tijdens de inloopavond op 14 juni zjin inwoners bijgepraat door de betrokken partijen over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Maricken 2 in Wilnis. De huidige plannen werden voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden. Ook is er ruimte geweest om vragen te stellen. Informatie over de start van de verkoop van de woningen, prijzen en woningtypen werden deze avond nog niet verstrekt.  

De komende tijd verzamelt de gemeente samen met de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed ideeën en vragen van omwonenden en geïnteresseerden. Dit nemen zij dan mee bij de uiteindelijke planvorming. Informatie over de voortgang is te vinden op www.derondevenen.nl/maricken. Ook kunnen inwoners en geïnteresseerden zich binnenkort aanmelden voor een nieuwsbrief over het nieuwbouwproject.