De Maricken II

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van De Maricken II. Een wijk die aansluit op De Maricken I.

In deze wijk komen ongeveer 650 woningen. Hiervan wordt 30% sociale huurwoningen, 15% middeldure huurwoningen en 5% betaalbare koopwoningen. De startdatum is nog niet bekend. De ontwikkelaars en de gemeente werken momenteel de plannen verder uit.

Geef uw mening

Het is belangrijk dat toekomstige bewoners, omwonenden en ondernemers laten weten hoe zij de nieuwe woonwijk in zouden richten. Via een speciaal participatieplatform kunt u actief meepraten over de uitgangspunten van het plan.

11_Maricken 2

Laatste nieuws

Woningbouw De Maricken II gaat volgende fase in

De gemeenteraad stemde op 10 oktober in met het ruimtelijk kader De Maricken II. In dit kader staan de belangrijkste voorwaarden voor deze nieuwbouwprojecten. Samen met de ontwikkelaars werkt de gemeente de plannen de komende maanden verder uit. 

Voor De Maricken II gaat de gemeente nu aan de slag met het uitwerken van het bestemmingsplan. Er wordt ook in meer detail gekeken naar bijvoorbeeld het verkeer, het groen en het ontwerp van de woningen. Mensen uit de buurt en geïnteresseerden vraagt de gemeente hierbij om hun mening en ideeën. Dit gebeurt tijdens inloopavonden. Wanneer de gemeente deze avonden organiseert is nog niet bekend. 

Na het vaststellen van het bestemmingsplan start de bouw en verkoop van de woningen

Als alles volgens planning gaat, dan start de verkoop van de eerste woningen tussen het 3e kwartaal van 2023 en het 1e kwartaal van 2024. Het opleveren van de eerste woningen vindt dan plaats vanaf 2025. 

Politieke commissie voor Het Ruimtelijk Kader 

De politieke commissie voor Het Ruimtelijk Kader van de Maricken II vindt plaats op 21 september. Hiervoor heeft u als betrokkene en/of inwoner van De Ronde Venen de mogelijkheid om in te spreken. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina. Vervolgens is op 6 oktober de raadsvergadering.

Extra woningen in De Maricken II in Wilnis

Het college van B en W van gemeente De Ronde Venen stemde in met de uitgangspunten voor het ontwikkelen van extra woningen in Wilnis. Wethouder Rein Kroon, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed tekenden op 7 maart het onderhandelingsakkoord voor Maricken II. Dit betekent dat er in totaal 620 woningen bijkomen in De Ronde Venen. Hierbij zet de gemeente in op de betaalbaarheid van de nieuwe huizen en appartementen. 

Wethouder Rein Kroon: “Graag willen we betaalbare woningen realiseren voor starters, gezinnen en senioren. Onze ambitie is hoog. We halen alles uit de kast om meer en betaalbare huizen te bouwen. Daarom ben ik enorm blij dat dit gelukt is en dat er zoveel woningen worden toegevoegd”. 

Verlichten van de woningdruk en meer betaalbare huur- en koopwoningen

Stapsgewijs start ontwikkelcombinatie BPD/Blauwhoed met de ontwikkeling en bouw van ongeveer 620 woningen in Wilnis. Hierbij houden ze rekening met de betaalbaarheid van huizen. En met een eerlijke verdeling van huur- en koopwoningen. Zij werken samen met Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Zondag Ontwikkeling en Klok Groep. In Maricken II voegen zij 30% sociale huurwoningen (ongeveer 186 woningen), 15% middeldure huurwoningen en 5% betaalbare koopwoningen (in totaal ongeveer 124 woningen) toe aan de Rondeveense woningmarkt.

Meer weten over Maricken II?

Het laatste nieuws lezen over de ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk Maricken II? Ga naar www.derondevenen.nl/maricken

Participatie

Betrekken inwoners en toekomstige bewoners

Gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelaars Blauwhoed en BPD | Gebiedsontwikkeling vinden het belangrijk om voor de ontwikkeling van De Maricken II de mening van de inwoners en toekomstige bewoners van het gebied mee te nemen. Dat doen we op verschillende manieren, zodat wij veel mogelijk mensen bereiken. Een eerste stap was de inloopavond afgelopen dinsdag 14 juni waar mensen de eerste schetsen van de nieuwe buurt zagen. Daarna ging het online participatieplatform Citizenlab live waar informatie te vinden is en men ideeën kan plaatsen. 

Digitale vragenlijst

Vanaf 30 juni tot en met 22 augustus is een digitale woonwensen vragenlijst gehouden. Deze stond op het participatieplatform en deelde de gemeente via social media, De Groene Venen en haar website. 213 respondenten vulden de vragenlijst in. 
In de vragenlijst is gevraagd naar de herkomst van de respondenten, hun voorkeuren voor de invulling van het openbare gebied en het woonprogramma. Wanneer de respondenten overwogen om te verhuizen kregen ze nog extra vragen over hun specifieke woonwensen. 

Kort samengevat zien we uit de vragenlijst het volgende beeld ontstaan 

 • Groot aandeel respondenten komt uit Wilnis 
 • Veel jongeren en kleine huishoudens (1- en/of 2-persoons)
 • Hoog autobezit (heeft ook te maken met de OV-bereikbaarheid, de wens is er om die te verbeteren zie ook antwoorden HOV-verbinding)
 • Respondenten vullen in omdat ze omwonenden zijn of omdat ze graag in de nieuwe buurt willen wonen, autoverbinding wordt belangrijk gevonden (ook graag 2 ontsluitingen)
 • Groene wandelroutes en vrijliggende fietspaden zijn zeer gewild net als een snelle en frequente busverbinding
 • De inrichting van gebied willen ze graag goed onderhouden, groot deel kiest ook voor natuurlijke inrichting
 • Parkeren dichtbij huis of keuze voor meer groen voor de deur is 50%-50%
 • Vooral bouwen voor jonge gezinnen maar ook ouderen 
 • Groot deel is geneigd om te verhuizen (circa tweederde)
 • De koopwoning is favoriet waarbij meerderheid voorkeur voor een woning in het vrije sectorsegment
 • Grote diversiteit aan woningtypes zijn gewenst, grootste voorkeur voor grondgebonden rij- en hoekwoningen
 • De respondenten zien graag een groene, rustige en kindvriendelijke wijk met betaalbare en duurzame woningen
 • Ze willen geen geluidsoverlast, hoogbouw of ‘dicht op elkaar gebouwde’ wijk
Verslag inloopavond De Maricken II

Op dinsdagavond 14 juni was in de raadzaal van het gemeentehuis de eerste inloopavond voor de nieuwe wijk De Maricken II. Deze nieuwe woonwijk sluit aan op de Maricken I. In De Maricken II komen ongeveer 600 – 650 woningen. Tijdens de inloopavond presenteerden de ontwikkelaars en de gemeente verschillende panelen. Hierop reageerden inwoners met suggesties en ideeën. Ruim 130 mensen kwamen langs om de eerste schetsen van de nieuwe wijk te bekijken.

De reacties van de bezoekers waren over het algemeen positief 

Men is blij dat er woningen bij komen in De Ronde Venen. Vooral de groene uitstraling van de wijk zien inwoners als een groot pluspunt. Uiteraard gaven de bezoekers ook punten van aandacht aan de ontwikkelaars en de gemeente mee.

De 3 belangrijkste aandachtspunten die bezoekers noemden zijn:

 1. Aandacht voor betaalbare woningen in het plan
 2. Bouwen voor startens en senioren
 3. Voorrang voor eigen inwoners

Hoe gaat het nu verder? 

De informatie die op de panelen tijdens de inloopavond stond, vindt u op het participatieplatform. Op dit platform leest u alles over de ontwikkelingen rondom De Maricken II en deelt u eenvoudig ideeën en suggesties. Ook meldt u zich hier aan voor de nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws en bijeenkomsten.

Online vragenlijst

Om nog meer inzicht te krijgen in de wensen voor De Maricken II stelden wij een digitale vragenlijst op. Geeft u ook uw meningen en ideeën door voor deze nieuwe wijk? Het invullen kost u slechts een paar minuten, maar geeft de gemeente en ontwikkelaars een beter beeld bij uw wensen en ideeën voor deze nieuwe woonbuurt. Deze input nemen we weer mee bij het uitwerken van het plan om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de lokale wensen.

Ruimtelijk kader

We werken toe naar het vaststellen van een ruimtelijk kader. Dit zijn voorwaarden waaraan een bouwplan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan bouwhoogtes, maar ook hoe het verkeer in de wijk geregeld wordt. We verwachten dat het ruimtelijk kader in oktober 2022 op papier staat. Dat is het moment waarop het mogelijk is om in te spreken bij de gemeenteraad. Via de genoemde informatiekanalen houden we de actuele planning bij.

Polderlint

De gemeente werkt samen met bewoners aan een visie voor het gebied tussen Maricken II en de Mijdrechtse Dwarsweg; ook wel het polderlint genoemd.