De Maricken II

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van De Maricken II. Een wijk die aansluit op De Maricken I.

In deze wijk komen ongeveer 650  woningen, waarvan 30% bestemd is voor sociale huurwoningen, 15% voor middeldure huurwoningen en 5% voor betaalbare koopwoningen.

Starters, jonge gezinnen en senioren 

Bij de ontwikkeling van de woningen in De Maricken II besteden de ontwikkelaars aandacht aan de behoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze veel water en groen bevat. 

Ruimtelijke plannen en beeldkwaliteitsplan ter inzage  

Bestemmingsplan en uitwerkingsplan De Maricken II 

Voor het gebied zijn een ontwerpbestemmingsplan, een uitwerkingsplan en een beeldkwaliteitsplan gemaakt. 
Het ontwerpuitwerkingsplan ligt vanaf 16 december 2023 ter inzage. Tot en met 26 januari 2024 kan iedereen die dat wil een reactie geven op dit plan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 23 december 2023 ter inzage. Voor dit plan kan iedereen die dat wil tot en met 2 februari 2024 een reactie geven. Een reactie op deze plannen noemen we een zienswijze. Direct omwonenden van het gebied hebben hierover een brief gekregen.
Het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbestemmingsplannen kunt u op twee manieren inzien:

1.    De papieren versies van de plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
2.    De digitale versies van de plannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl  

Beeldkwaliteitsplan 

Het beeldkwaliteitsplan ligt vanaf 3 februari 2024 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tot en met 15 maart 2024 een reactie geven op dit plan. 
Het beeldkwaliteitsplan kunt u op twee manieren inzien:

1.    De papieren versies van de plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt hiervoor een afspraak maken door te mailen naar omgevingszaken@derondevenen.nl of te bellen met 0297 29 16 16.
2.    U kunt het beeldkwaliteitsplan digitaal hier terugvinden. 

Klopt er iets niet of wilt u reageren?

  • Klopt er iets niet of heeft u een andere opmerking over het ontwerpuitwerkingsplan? Laat het de gemeente voor 27 januari 2024 weten door het indienen van een zienswijze. Dit kan schriftelijk of mondeling
  • Klopt er iets niet of heeft u een andere opmerking over het ontwerpbestemmingsplan? Laat het de gemeente voor 3 februari 2024 weten door het indienen van een zienswijze. Dit kan schriftelijk of mondeling
  • Klopt er iets niet of heeft u een andere opmerking over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan? Laat het de gemeente voor 16 maart 2024 weten door het indienen van een zienswijze. Dit kan schriftelijk of mondeling. 

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen kunt u via een brief met handtekening sturen aan de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. 

Mondeling

Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Ruben Groot van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed. Hij is van maandag t/m donderdag bereikbaar op tel. 0297 291616.

Voorlopige Planning

  • April - juni 2025: Start verkoop woningen
  • Juli - september 2025: Start bouw
  • Oktober - december 2026: Oplevering eerste woningen

Inloopavond 28 november 2023

Op 28 november hebben de ontwikkelaars (BPD en Blauwhoed) samen met de gemeente een inloopavond georganiseerd in het gemeentehuis in Mijdrecht. Tijdens de inloopbijeenkomst werd informatie gegeven over de huidige plannen, de planning, de ontwerpbestemmingsplannen en onderwerpen zoals de inrichting en het groen. De informatiepanelen die deze avond getoond zijn, vindt u hier.

Geef uw mening

Het is belangrijk dat toekomstige bewoners, omwonenden en ondernemers laten weten hoe zij de nieuwe woonwijk in zouden richten. Via een speciaal participatieplatform kunt u actief meepraten over de uitgangspunten van het plan.

11_Maricken 2

Polderlint

De gemeente werkt samen met bewoners aan een visie voor het gebied tussen Maricken II en de Mijdrechtse Dwarsweg; ook wel het polderlint genoemd.