Klacht over aanbestedingsprocedures

Het kan gebeuren dat u als ondernemer tijdens een aanbestedingsprocedure ontevreden bent over hoe u door de gemeente als aanbestedende partij in de aanbestedingsprocedure wordt behandeld. Dit kan leiden tot een klacht. Om klachtenafhandeling bij aanbestedingen zo laagdrempelig, gemakkelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen kunnen ondernemers hun klachten per mail indienen.

Om een klacht in te dienen moet u als ondernemer belang hebben bij de aanbesteding. U dient de klacht per mail in. In de klacht geeft u gemotiveerd aan op welke punten u het niet eens bent met de aanbesteding of met een onderdeel van de aanbesteding.

Waar u de klacht kunt indienen leest u onder Aanvraag.

Klachten kunnen per mail worden ingediend bij de organisatie waar u als ondernemer op heeft ingeschreven of heeft willen inschrijven. Voor aanbestedingen van de gemeente die worden verzorgd door:

1. De Inkoopsamenwerking Utrecht-West kunnen klachten worden ingediend via secretariaat@inkooputrechtwest.nl

2. De Stichting RIJK kunnen klachten worden ingediend via klachten@stichtingrijk.nl

3. De overige klachten kunnen worden ingediend via klachtenloketaanbesteding@derondevenen.nl

Als het voor u onduidelijk is waar u uw klacht kunt indienen, kunt u deze altijd indienen via het algemene klachtenloket van de gemeente De Ronde Venen voor aanbestedingsprocedures via klachtenloketaanbesteding@derondevenen.nl . Zo nodig zorgt de gemeente voor doorzending naar het juiste loket. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.