U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Klacht over aanbestedingsprocedures

Het kan gebeuren dat u als ondernemer tijdens een aanbestedingsprocedure ontevreden bent over hoe u door de gemeente als aanbestedende partij in de aanbestedingsprocedure wordt gehandeld. Dit kan leiden tot een klacht. Hiervoor is een klachtenmeldpunt voor De Ronde Venen opengesteld.

Om een klacht in te dienen moet u als ondernemer belang hebben bij de aanbesteding. U dient de klacht schriftelijk in. In de klacht geeft u gemotiveerd aan op welke punten u het niet eens bent met de aanbesteding of een onderdeel van de aanbesteding.

Wilt u een klacht indienen over een aanbestedingsprocedure? Dan dient u de volgende stappen te doorlopen:

1. U dient de klacht schriftelijk in bij de gemeente, bij voorkeur per e-mail naar E. klachtenloketaanbesteding@derondevenen.nl. De aanvraag wordt ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de aanvrager, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd.

2. U ontvangt een ontvangstbevestiging van het klachtenmeldpunt.

3. Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens de klacht. In sommige gevallen vraagt het klachtenmeldpunt hiervoor extra gegevens bij u of de aanbestedende dienst op. De resultaten van de klacht worden bekend gemaakt aan de aanbestedende dienst. Het klachtenmeldpunt houdt tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.

4. De aanbestedende dienst beslist daarna op uw klacht. Zo nodig, worden maatregelen genomen. De aanbestedende dienst laat u en de andere (potentiƫle) betrokken inschrijvers dit zo snel mogelijk schriftelijk weten.

Het klachtenmeldpunt kan op verzoek van de ondernemer of de aanbestedende dienst voorstellen dat de klacht, voordat daarop door de aanbestedende dienst wordt beslist, voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

5. Als de aanbestedende dienst op de klacht heeft beslist of als de aanbestedende dienst niet binnen een redelijke termijn op de klacht reageert, dan kan een klager de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen.

6. Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De klager en de beklaagde blijven zelf verantwoordelijk voor het op tijd nemen van rechtsmaatregelen.

U kunt een klacht indienen via E. klachtenloketaanbesteding@derondevenen.nl

Informatie over het klachtenmeldpunt en de aanpak van klachten kunt u krijgen bij de heer Martin Heijtel van de gemeente via T. 0297 29 16 16.