Gevonden of verloren voorwerpen melden

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op het gemeentehuis. Als u het voorwerp thuis wilt bewaren kunt u dit online melden via www.verlorenofgevonden.nl. Een gevonden rijbewijs, paspoort of identiteitskaart moet u bij het gemeentehuis inleveren. Voor bewoners die in Abcoude en omgeving wonen; er staat bij het afvalbrengstation in Abcoude een inzamelbox waar kleine voorwerpen afgegeven kunnen worden. Graag bij het voorwerp vermelden waar en wanneer het gevonden is.

Nu een gevonden of verloren voorwerp melden

Voorwerpen die minder waard zijn dan € 450,- bewaart de gemeente 3 maanden. Na 3 maanden gaan de bruikbare voorwerpen naar de Kringkoop.

Voorwerpen waar privé gegevens op kunnen staan of van een diefstal afkomstig zijn worden vernietigd.

Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden via www.verlorenofgevonden.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.