Openbare ruimte: veelgestelde vragen

Antwoord op de meest gestelde vragen over de openbare ruimte.

Maaibeleid

Hoe komt het dat het gras soms laag en soms hoog is?

Het gras kan variëren in hoogte om verschillende redenen. In gebieden waar mensen vaak recreëren, zoals parken of picknickplaatsen, wordt het gras doorgaans kort gehouden om comfortabel te kunnen wandelen, voetballen of picknicken. Aan de andere kant is hoog gras gunstig voor insecten en kan het in de zomer langer water vasthouden, wat de biodiversiteit bevordert.

Langs bermen en slootkanten wordt het gras meestal minder vaak gemaaid, doorgaans twee keer per jaar in de periodes van mei-juni en augustus-september. Bij de eerste maaibeurt in het voorjaar wordt geprobeerd om zoveel mogelijk bloeiende kruiden, zoals koolzaad en fluitenkruid, te behouden zodat insecten er nog van kunnen profiteren. Tijdens de tweede maaibeurt in september wordt de gehele berm gemaaid.

Uitzichthoeken worden daarentegen vaker gemaaid, meestal drie keer per jaar, om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Hoe vaak worden de grasvelden gemaaid? 

Grasveldjes in de wijken maaien we in de periode maart-oktober 23 tot 30 keer per jaar.

Waarom lijkt het soms alsof er niet meer wordt gemaaid?

Soms lijkt het alsof er niet meer wordt gemaaid omdat we bepaalde grasveldjes met mooie bloemen voor insecten willen behouden. Deze worden niet kort gemaaid totdat de bloemen zijn uitgebloeid, wat kan leiden tot de indruk dat er stukken worden overgeslagen tijdens het maaien.

Waarom liggen er soms zoveel grasresten op het gras? 

Soms zijn er veel grasresten op het gazon vanwege specifieke omstandigheden. Wanneer het terrein door overmatige regenval erg nat is geworden, wordt het onmogelijk om te maaien zonder sporen achter te laten. Daarom kan het voorkomen dat er gedurende een bepaalde periode niet wordt gemaaid. Zodra het weer droger en warmer wordt, wordt het maaien hervat, en in deze situatie groeit het gras vaak snel. Hierdoor wordt het gras langer en blijven er meer maaiselresten op het gazon achter.

Wat doet de gemeente aan biodiversiteit bij het maaien?

De gemeente neemt maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen tijdens het maaien. In bepaalde gebieden binnen De Ronde Venen, waar de grond minder voedselrijk is, wordt geprobeerd de groei van bloemrijke kruiden te stimuleren. Dit wordt bereikt door periodiek maaien en het afvoeren van het maaisel, waardoor de bodem voedselarm blijft.

De bodem in onze gemeente bestaat voornamelijk uit veen, die van nature zeer voedselrijk is. Op dergelijke gronden worden bloemrijke kruiden echter snel overwoekerd door snelgroeiende soorten die gedijen op voedselrijke bodems, zoals brandnetels, riet, grassen en bramen.

Wat moet ik doen om mijn sloot vrij te houden van riet?

Het is belangrijk dat het water in sloten en vaarten goed kan doorstromen.
Bent u de eigenaar van een sloot? Dan moet u er zelf voor zorgen dat de sloot goed onderhouden is. 

Jaarlijks in oktober haalt de gemeente het riet uit de sloten (schouwen) waar de gemeente eigenaar van is. Dit noemen we de najaarsschouw.  In november controleert Waternet alle sloten. 

De gemeente schouwt op basis van de regels voor onderhoud van waternet. U vindt de regels op https://www.waternet.nl/ons-water/oppervlaktewater/schouw/.

Bomen

Aan welke criteria voldoet een boom voordat de gemeente deze kapt?

Voordat we een boom kappen, beoordelen we deze op veiligheid (bijvoorbeeld instabiliteit en takbreuk), duurzaamheid (groeiomstandigheden) en gezondheid (aanwezigheid van ziekten) om onveilige situaties te voorkomen.

Kapt de gemeente gezonde bomen?

De gemeente kapt gezonde bomen als ze op verkeerde plekken zijn geplaatst, waardoor ze te weinig groeiruimte hebben of bovenop kabels en leidingen staan. Als bij rioolvervanging of kabelwerk de boom onherstelbaar beschadigd raakt en een veiligheidsrisico vormt, wordt deze gekapt.

Wanneer moet ik een kapvergunning aanvragen?

Voor gemeentelijke bomen is altijd een kapvergunning vereist. Voor bomen in uw eigen tuin is geen vergunning nodig, tenzij ze op de lijst van waardevolle bomen staan. De aanvraag en vergunningverlening worden gepubliceerd op het gemeenteblad op www.overheid.nl en op de gemeentepagina van De Groene Venen.

Mag ik snoeien of kappen tijdens het broedseizoen?

Nee, snoeien of kappen is niet toegestaan tijdens het broedseizoen, dat meestal loopt van maart tot en met juli. Vogels en hun nesten zijn beschermd, en het is ook belangrijk om buiten deze periode te controleren op aanwezige nesten voordat u gaat snoeien of kappen.

Snoeit de gemeente bomen?

De gemeente snoeit alleen dode takken en takken die over uw eigendomsgrens reiken. Het rigoureus terugsnoeien of 'toppen' van bomen heeft geen zin en kan de boom onveiliger maken, dus de gemeente doet dit niet.

Plant de gemeente voor elke gekapte boom een boom terug?

We streven ernaar om voor elke gekapte boom een nieuwe boom te planten, maar het is niet altijd haalbaar om dit op dezelfde locatie te doen. We willen ervoor zorgen dat de nieuwe bomen een geschikte plek krijgen waar ze gezond kunnen groeien en gedurende lange tijd kunnen blijven staan. Dit kan variëren afhankelijk van factoren zoals de beschikbare locatie, de ondergrondse kabels en leidingen, en de ideale groeiomstandigheden voor de bomen.

Kapt de gemeente bomen als deze overlast geven?

De gemeente kapt bomen alleen in extreme gevallen van overlast, zoals wanneer een boom te dicht bij een woning staat en te veel schaduw en vochtproblemen veroorzaakt, zoals groene aanslag op de gevel. Blaadjes in de tuin of vogelpoep op auto's zijn geen redenen voor kap.

Mag ik boomwortels verwijderen die van een buurman of de gemeente groeien in mijn tuin?

Ja, u mag de wortels zelf weghalen, maar zorg ervoor dat de boom niet doodgaat of omvalt. Het is raadzaam uw buurman of de gemeente op de hoogte te stellen en, in het geval van een gemeentelijke boom, hen te informeren voor controle op de stabiliteit van de boom.

Kan de gemeente de boom bij mijn huis kappen voor zonnepanelen?

Nee, de gemeente kapt geen bomen voor zonnepanelen. U kunt echter overwegen om zonnepanelen op een ander dak te installeren en gebruik te maken van initiatieven zoals Zon op De Ronde Venen voor duurzame energieopwekking binnen de gemeente. Meer informatie is beschikbaar op www.zonopderondevenen.nl.

Groen

Met welke frequentie wordt onkruid op verharde oppervlakken door de gemeente verwijderd?

Het wordt duidelijk dat het steeds uitdagender is om al het onkruid volledig te verwijderen, zoals in de vraag hiervoor aangegeven. Niettemin zet de gemeente zich in om dit probleem aan te pakken en onderneemt actie om onkruid zo regelmatig mogelijk te verwijderen. Concreet verwijdert de gemeente drie tot viermaal per jaar onkruid op verharde oppervlakken. En daarnaast zijn we begonnen met onkruidbestrijding op verharding op basis van afroep waar nodig, naast de reguliere borstel- en veegrondes. Ook speelpleinen worden 4 keer per jaar onkruid vrij gemaakt.

Wat is de oorzaak van de aanwezigheid van overmatig onkruid op verharding op bepaalde locaties?

De aanwezigheid van overmatig onkruid op sommige stukken kan worden verklaard door ons gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden sinds het verbod op chemische middelen. We zijn overgestapt op het borstelen en vegen van onkruid als alternatieve methoden. Deze aanpak blijkt echter minder effectief te zijn dan chemische bestrijding, wat resulteert in een ophoping van onkruid op bepaalde, vaak lastig te bereiken, locaties waar we graag minder onkruid zouden zien.

Het is echter de moeite waard om op te merken dat sommige van deze ongewenste planten eigenlijk waardevolle stoepplantjes kunnen zijn. Stoepplantjes, zoals u kunt ontdekken op de website van Hortus Leiden, dragen bij aan de biodiversiteit in stedelijke gebieden en kunnen dienen als voedselbron voor bestuivende insecten.

Wie is verantwoordelijk voor overhangend groen?

Als het overhangende groen op gemeentegrond staat, ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente. Wij streven ernaar om het groen regelmatig te snoeien, maar het kan voorkomen dat het groeiproces sneller verloopt dan onze geplande snoeiperiodes.

Hangt het groen op particulier terrein, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het snoeien ervan bij de particuliere eigenaar. Als u geconfronteerd wordt met groen dat overhangt op particulier terrein, raden we aan om contact op te nemen met de eigenaar van dat perceel.

Als u echter overhangend groen op gemeentegrond constateert, kunt u een melding indienen via onze website. Op die manier kunnen we snel actie ondernemen om het groen te snoeien en de situatie te verbeteren.

Honden

Wat zijn de regels met betrekking tot honden in de bebouwde kom?

In de bebouwde kom moeten alle honden aangelijnd zijn. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen buiten kan genieten zonder overlast van loslopende honden. Op speciaal aangewezen losloopgebieden hoeven de honden niet aangelijnd te zijn.

Waar kunnen hondenbezitters hun honden vrij laten rennen en spelen zonder ze aan de lijn te houden?

U kunt uw hond vrij laten rennen en spelen in het buitengebied en in de speciaal aangewezen losloopgebieden binnen de bebouwde kom. In deze gebieden is het toegestaan om uw hond los te laten lopen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat u nog steeds verantwoordelijk bent voor het opruimen van de uitwerpselen van uw hond. U kunt gratis plastic hondenpoepzakjes verkrijgen op het gemeentehuis, de afvalbrengstations en de servicepunten. Als u op zoek bent naar hondenprullenbakken en losloopgebieden, kunt u de locaties op deze kaart vinden. Zo zorgen we er samen voor dat hondenpoep op een verantwoorde manier wordt afgehandeld.

Zijn honden toegestaan op kinderspeelplaatsen en speelweiden?

Nee, honden zijn niet toegestaan op kinderspeelplaatsen, speelweiden en andere locaties die zijn aangewezen door de gemeente als verboden terrein voor honden. Deze regel is ingesteld om ervoor te zorgen dat kinderen onbezorgd kunnen spelen zonder overlast van hondenpoep. Het is belangrijk dat hondenbezitters zich bewust zijn van deze regel en hun honden elders uitlaten om de speelomgeving van kinderen schoon en veilig te houden.

Heb je een andere vraag?

Heb je een vraag over de openbare ruimte die niet is beantwoord? Bel naar 0297 29 16 16.