Rioolverstopping

Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u eerst controleren waar de verstopping precies zit: in eigen grond of in gemeentegrond. Dit controleert u met de erfscheidingsput.

Zit de verstopping achter de erfscheidingsput en dus in gemeentegrond? Dan betaalt de gemeente de kosten voor het opheffen van de verstopping. Zit de verstopping voor de erfscheidingsput en dus in eigen grond? Dan betaalt u zelf de kosten voor het opheffen van de verstopping.

Let op, schakel niet meteen een gespecialiseerd bedrijf in om de verstopping op te heffen. Dan betaalt de gemeente de kosten niet. De locatie van de verstopping moet eerst vastgesteld worden.

Bij klachten over stank, rioolverstopping en verzakking van de weg kunt u contact opnemen met de gemeente via T. 0297 29 16 16 of E. gemeente@derondevenen.nl. Buiten kantoortijden T. 0297 27 23 61.

  1. Vraag bij de gemeente waar de erfscheidingsput precies ligt.
  2. Graaf de erfscheidingsput op of laat dit opgraven door een bedrijf.
  3. Met de erfscheidingsput kunt u achterhalen waar de verstopping zit. Giet in een geopende erfscheidingsput water. Kan het water vanaf daar wegstromen? Dan zit de verstopping bijna altijd in het riool in eigen grond.
  4. Zit de verstopping in gemeentegrond (achter de erfscheidingsput)? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente zorgt dan dat de verstopping wordt opgelost.
  5. Zit de verstopping in eigen grond (voor de erfscheidingsput)? Dan betaalt de eigenaar van de woning of het bedrijf de kosten.

Kunt u de erfscheidingsput niet zelf (laten) opgraven? Dan kunt u direct contact opnemen met de gemeente. De gemeente schakelt dan voor het opgraven van de erfscheidingsput een aannemer in. Als blijkt dat de verstopping in uw erf ligt, moet u zelf de kosten voor het opgraven van de erfscheidingsput en voor het opheffen van de verstopping betalen.