Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Heeft u een elektrische auto, of elektrische motor, maar geen mogelijkheid deze op te laden bij uw eigen woning? U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor een openbare (publieke) laadpaal. U kunt uw verzoek indienen via het aanmeldformulier van MRA-Elektrisch. Gemeente De Ronde Venen streeft ernaar dat elektrische rijders uit de woonkernen van de gemeente, die niet in het bezit zijn van een eigen parkeergelegenheid, binnen 300 meter loopafstand van hun huis een openbaar laadpunt kunnen vinden. Aan het plaatsen van een openbare laadpaal zijn voor u geen kosten verbonden. In de gemeente De Ronde Venen is het niet toegestaan om een elektrisch voertuig op de openbare weg op te laden vanuit een woning. Hier kunt u geen vergunning voor aanvragen.

Voorwaarden indienen verzoek plaatsen openbare laadpaal

Als u een plaatsingsverzoek indient, betreft het altijd een oplaadpunt in de openbare ruimte dat door iedereen te gebruiken is. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat. Onder eigen terrein vallen ook (VVE) parkeerplaatsen en/of de (verplichte) mogelijkheid tot het huren/kopen van een parkeerplaats in combinatie met appartement.
  • U woont of werkt aantoonbaar binnen het gebied waar u de aanvraag voor heeft gedaan. Het aantal uren werkzaam zijn geen duidelijke richtlijnen voor. Dit wordt op het moment van de aanvraag beoordeeld.
  • U beschikt over een elektrisch voertuig met een minimale elektrische range van 45 km. U kunt dit aantonen met een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst. Uit de overeenkomst of een document met vergelijkbare bewijskracht moeten wij kunnen herleiden dat u de eigenaar of bestuurder van het voertuig bent.

Als uw verzoek aan deze voorwaarden voldoet wordt vervolgens bekeken of er al openbare laadpalen in uw buurt staan, hoe deze laadpalen worden gebruikt en lopende verzoeken in de buurt. Als deze toets ook positief wordt afgerond wordt een locatie geselecteerd, we houden daarbij onder andere rekening technische haalbaarheid, zichtbaarheid en ligging ten opzichte van de andere punten. Houdt u er rekening mee dat het gaat om het indienen van een verzoek, wij kunnen niet garanderen dat er een laadpunt wordt geplaatst op de door u gewenste locatie. 

Samenwerking met MRA-Elektrisch

Gemeente De Ronde Venen werkt samen met MRA-Elektrisch voor het plaatsen van laadpunten in de Ronde Venen. Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren.

Waar vind ik een laadpaal?

Op de laadkaart van MRA-Elektrisch vindt u de publieke palen in uw omgeving en krijgt u een beeld van de laadlocaties die in ontwikkeling zijn. Als uw verzoek is geaccepteerd zal deze ook op de laadkaart verschijnen. 

Op websites als www.oplaadpalen.nl, www.oplaadpunten.nl en www.chargemap.com kunt u ook de laadpunten buiten de regio en private laadpunten vinden. 

Nieuwe laadpaal
Ga naar het aanmeldformulier en dien een verzoek in. De gemeente controleert uw verzoek aan de hand van haar beleid. De geaccepteerde verzoeken worden gebruikt om in de omgeving een nieuwe en geschikte locatie voor een publieke laadpaal te vinden. Verzoeken om laadpalen worden zoveel mogelijk gecombineerd. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de laadpaal. Een laadpaal komt meestal niet in de directe omgeving van uw huis te staan. De gemeente kijkt bij de aanvraag of er al openbare laadpalen in uw buurt staan en hoe deze worden gebruikt. 

Kosten
Aan de plaatsing van een openbare laadpaal zijn geen kosten verbonden. Wel worden er door de laadpaalexploitant kosten berekend voor het laden.

Tip: zijn er meer bewoners in uw buurt die elektrisch rijden? Vraag of zij ook een verzoek indienen. Dit geeft de gemeente een beter beeld van de behoefte in de buurt.

 

 

Voor het plaatsen van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Tegen zo'n besluit kunt u bezwaar maken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.