Caravan parkeren op openbare weg

Het is verboden een aanhanger of caravan langer dan 3 dagen achter elkaar langs de weg te parkeren. Naast caravans vallen nog meer wagens hieronder, zoals:

 • een kampeerwagen
 • een camper
 • een magazijnwagen
 • een aanhangwagen
 • een keetwagen

In verband met de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente is het op de meeste plaatsen in verboden om een voertuig te parkeren dat - met inbegrip van de lading - een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte heeft van meer dan 2,4 meter. Parkeren mag in dat geval alleen op de daarvoor bestemde plaatsen; de vrachtwagenparkeerstrook aan de Hollandse Kade in Abcoude en het vrachtwagenparkeerterrein aan de Productieweg in Mijdrecht.

logo DigiDNu parkeerontheffing voor grote voertuigen aanvragen via DigiD

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan, aanhanger of grote voertuig:

 • niet teveel parkeerruimte inneemt
 • niet het straatbeeld nadelig beïnvloedt
 • de noodzaak hiervoor wordt aangetoond

In uitzonderlijke situaties mag u toch langer dan 3 dagen parkeren met uw caravan of aanhanger. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen via het contactformulier.

In uitzonderlijke gevallen kunt u een ontheffing aanvragen voor het parkeren van grote voertuigen. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen via het contactformulier.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.