Caravan parkeren op openbare weg

Het is verboden een aanhanger of caravan langer dan 3 dagen achter elkaar langs de weg te parkeren. Naast caravans vallen nog meer wagens hieronder, zoals:

 • een kampeerwagen
 • een camper
 • een magazijnwagen
 • een aanhangwagen
 • een keetwagen

Voorwaarden voor een ontheffing zijn onder andere dat uw caravan of aanhanger:

 • niet teveel parkeerruimte inneemt
 • niet het straatbeeld nadelig beïnvloedt

In uitzonderlijke situaties mag u toch langer dan 3 dagen parkeren. Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

 • waar de caravan komt te staan
 • het soort caravan en hoe groot de caravan is
 • waarom u uw caravan op de openbare weg wilt parkeren
 • wanneer en hoelang u de caravan daar wilt parkeren

U vraagt schriftelijk ontheffing aan bij de gemeente via gemeente@derondevenen.nl 

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.