Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

 • bestuurderskaart: Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto en bent u in het bezit van een geldig rijbewijs? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen (het kenteken wordt niet op de kaart vermeld, wel in het Nationaal Parkeer Register).
 • passagierskaart: Heeft u een beperking en bent u begeleidingsafhankelijk van anderen in het vervoer? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
 • een kaart voor zorginstellingen: Hiermee kunnen zorginstellingen hun bewoners met een beperking vervoeren.

Goed om te weten:

Uw kaart wordt geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register. Dit register heeft als doel oneigenlijk gebruik van uw kaart tegen te gaan (onder andere bij diefstal).

De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart gebruiken voor het doel zoals vermeld staat op de kaart. Als bestuurder alleen de bestuurderskaart (B), als passagier alleen de passagierskaart (P).

Wat kunt u doen als u de kaart verloren bent?

U kunt een vervangende kaart met een nieuw uniek kaartnummer aanvragen. Vul daarvoor een aanvraagformulier in en onderteken het. U kunt het formulier bij het Servicepunt ophalen.

U meldt op de website van de gemeente de kaart aan als verloren en voegt een bewijsstuk daarvan bij het aanvraagformulier.

Wat kunt u doen als de kaart gestolen is?

U kunt een vervangende kaart met een nieuw uniek kaartnummer aanvragen door het invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier. U kunt dit formulier bij het Servicepunt ophalen.

U doet aangifte van de diefstal bij de politie en voegt het proces verbaal bij het aanvraagformulier.

logo DigiDNu een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

 • U heeft een medisch onderzoek gehad.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
 • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart). 

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

U kunt de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart digitaal of schriftelijk doen.

 • Digitaal via de website van de gemeente, hiervoor heeft u uw DigiD code nodig.
 • Schriftelijk via een aanvraagformulier welke u kunt ophalen bij het Servicepunt.

Om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen of te verlengen, heeft u nodig:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • indien u digitaal aanvraagt; uw DigiD code.
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • 1 duidelijke pasfoto (deze pasfoto kunt u alleen bijvoegen bij een papieren aanvraag. Bij een digitale aanvraag neemt u de pasfoto mee naar de gemeente bij het ophalen van de kaart.
 • een geldig rijbewijs (alleen voor een bestuurderskaart).
 • een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

De aanvrager moet de gehandicaptenparkeerkaart persoonlijk ophalen op het gemeentehuis. 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.