Parkeervergunning aanvragen of wijzigen

Wilt u tijdelijk parkeren in een gebied met betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders? Vraag dan een tijdelijke parkeervergunning aan bij de gemeente.

In de straten Molenkade (Vinkeveen) en Dorpszicht (Abcoude) geldt vergunningparkeren. Bewoners van Plaswijk (Vinkeveen) en Dorpszicht (Abcoude) kunnen een parkeervergunning aanvragen.

logo DigiDNu een parkeervergunning aanvragen, met DigiD

logo DigiDNu een parkeervergunning aanvragen, met eHerkenning

Wilt u een parkeervergunning wijzigen?

logo DigiDNu een parkeervergunning wijzigen, met DigiD

  • U kunt een parkeervergunning alleen voor een motorvoertuig aanvragen.
  • U kunt maximaal twee vergunningen per adres aanvragen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Om een parkeervergunning aan te vragen, heeft u het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u uw adresgegevens door.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.