Parkeervergunning aanvragen of wijzigen

De gemeente heeft twee gebieden met parkeren voor vergunninghouders. U kunt binnen bepaalde voorwaarden een vergunning aanvragen.

Voor het vergunningengebied van de Molenkade in Vinkeveen geldt dat u woonachtig moet zijn aan de Molenkade of op Plaswijk.  Voor het vergunningengebied van de Dorpszicht in Abcoude geldt dat voor bewoners woonachtig op nummers 1 t/m 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 maximaal twee parkeervergunningen worden verleend en aan de bewoners van Dorpszicht 9, 11, 13, 15 en 17 maximaal 1 parkeervergunning wordt verleend voor de tweede auto.

Let op: Bekijk de voorwaarden voordat u de aanvraag start! Bij een afwijzing van de parkeervergunning krijgt u het betaalde bedrag niet terug.

logo DigiDNu een parkeervergunning aanvragen

logo DigiDNu een parkeervergunning aanvragen

logo DigiDNu een parkeervergunning wijzigen

  • U kunt een parkeervergunning alleen voor een motorvoertuig aanvragen.
  • U kunt maximaal twee vergunningen per adres aanvragen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Om een parkeervergunning aan te vragen, heeft u het geldige kentekenbewijs nodig. Verder geeft u uw adresgegevens door.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.