Uitweg aanleggen of wijzigen

Als u een uitweg wilt aanleggen, verwijderen, of wijzigen bij uw bedrijf of woning, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Uitweg aanleggen, verwijderen of wijzigen

Voor het aanleggen, verwijderen of wijzigen van een uitweg heeft u een omgevingsvergunning nodig. U moet de aanvraag indienen bij de gemeente.

De gemeente onderzoekt bijvoorbeeld of de uitweg leidt tot verkeersonveilige situaties en of het openbaar groen wordt aangetast. De gemeente toetst dit met de Beleidsregels uitwegen
Beleidsregels uitwegen De Ronde Venen 2016 zijn te vinden op www.overheid.nl.

logo DigiDNu een uitweg aanleggen, verwijderen of wijzigen via DigiD

Zonder inloggenNu een uitweg aanleggen, verwijderen of wijzigen zonder inloggen

De uitweg die u wilt aanleggen, verwijderen of wijzigen moet aan een gemeentelijke weg liggen. Ligt de inrit aan een rijksweg of provinciale weg? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.

Voor de aanvraag uitweg worden geen leges berekend, maar de kosten voor het aanleggen, verwijderen of wijzigen van de uitweg betaalt u zelf.

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning uitweg aan:

 • U vraagt de omgevingsvergunning uitweg aan bij de gemeente waarin u woont.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld.
 • Heeft u na 4 weken geen bericht van de gemeente ontvangen dat het aanleggen van de uitweg tot problemen leidt? Dan kunt u de uitweg aanleggen.
 • Besluit de gemeente uw aanvraag niet te accepteren? Dan kunt u bezwaar tegen dat besluit indienen.
 • U betaalt zelf de aanleg-, aanpassings-, en verwijderkosten van de uitweg. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.