Leerlingenvervoer aanvragen

Uw kind is beperkt of gaat naar een school die verder weg ligt. U kunt dan een vergoeding leerlingenvervoer aanvragen. Gaat het om aangepast (taxi) vervoer dan doen wij graag een beroep op u en de mensen om u heen. De reden hiervoor is dat er helaas te weinig chauffeurs zijn om alle kinderen op tijd van en naar school te brengen. 

Dit kunt u zelf doen

 • U gaat uw kind zelf brengen en halen en/of u maakt met andere ouders afspraken over het samen reizen. U krijgt een vergoeding als u uw kind zelf van en naar school kunt brengen.
 • Uw kind gaat zelf leren reizen. Eigenwijs op reis helpt. Een begeleider oefent samen met uw kind de route. De aanvraag hiervoor doet u bij de gemeente. Of u doet dit zelf. U krijgt een vergoeding als uw kind zelf van en naar school kan reizen. U hoeft dan géén eigen bijdrage te betalen.

Kinderen reizen al zelf naar SBO de Dolfijn in Uithoorn, Altra College in Hoofddorp, Rijnstroom College in Alphen aan de Rijn, Altra College Centrum in Amsterdam, Altra College Bleichrodt in Amsterdam, Orion College in Amsterdam, Viertaal College in Amsterdam en Kromme Rijn College in Utrecht.

Als u zelf iets kunt regelen of u wilt meer informatie over het zelf leren reizen, neem dan contact met ons op. Bel 0297 29 1616 of mail leerlingenvervoer@derondevenen.nl.

logo DigiDNu leerlingenvervoer schooljaar 2024-2025 aanvragen met DigiD

logo DigiDNu voortzettingsformulier schooljaar 2024-2025 indienen met DigiD

logo DigiDNu leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024 aanvragen met DigiD

Vergoedingen

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. We bespreken met u of u een vergoeding kan krijgen.

Welke vergoedingen zijn er?

 • Fietsvergoeding (eventueel met begeleiding)
 • Openbaar vervoer (eventueel met begeleiding)
 • Eigen vervoer
 • Aangepast vervoer (met een taxibusje)

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

Dit hangt af van:

 • de woonplaats van uw kind. Uw kind moet in De Ronde Venen wonen
 • de afstand tussen uw woning en de dichtsbijzijnde, toegankelijke school
 • de schoolsoort
 • de gezinsomstandigheden

We kunnen om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van de vorm van onderwijs en de hoogte van uw inkomen.

U doet een aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 1 juni. Als u later een aanvraag doet, dan is het leerlingenvervoer nog niet geregeld. U moet de eerste weken van het nieuwe schooljaar dan zelf voor vervoer van uw kind zorgen. Leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

U doet een aanvraag. U heeft nodig:

 • uw DigiD-code
 • uw bankrekeningnummer
 • de officiële inschrijving bij de nieuwe school

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor schooljaar 2023-2024 moet u de aanvraag tussentijds opslaan. Voor schooljaar 2024-2025 gaat dit vanzelf. Als u alle documenten heeft die nodig zijn, dan kunt u deze bijvoegen en de aanvraag verzenden. Het kan gaan om:

Inschrijving school

Een kennisgeving van inschrijving is het bewijs van de school dat uw kind naar de aangevraagde (BO/SBO/SO/VSO) school gaat.

Kopie bankpas

Een kopie van uw bankpas is nodig als u een vergoeding vraagt voor fiets (eventueel met begeleiding), OV (eventueel met begeleiding) of eigen vervoer (kilometervergoeding).

Vervoersadvies

De school schrijft op een formulier of uw kind zelfstandig kan reizen en/of onder begeleiding. U kunt het formulier bij de school opvragen of downloaden. U vindt het ook onder vervoersadvies.

Toelaatbaarheidsverklaring

U kunt deze verklaring bij de school of het samenwerkingsverband opvragen. Hierin staat dat uw kind toelaatbaar is op speciaal onderwijs en tot welke datum. 

Werkgeversverklaring

Als u niet zelf uw kind van of naar school kan brengen en de reden daarvoor is werk, dan heeft u een recente werkgeversverklaring nodig. Als u een partner heeft die ook werkt, dan heeft u twee verklaringen nodig. 

Inkomensverklaring

Uw kind gaat naar een basisschool of speciaal basisonderwijsschool. U betaalt dan een eigen bijdrage. U kunt misschien kwijtschelding krijgen. Dit kan als het inkomen van u en uw partner lager is dan het peilbedrag dat u vindt in de digitale aanvraag. U voegt dan een inkomensverklaring van u en uw partner toe van het genoemde peiljaar (2 jaar eerder). U vraagt deze aan bij de Belastingdienst

Overige bijlagen

De gemeente kan meer bijlagen nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. We vertellen u dit als dat zo is.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.