Leerlingenvervoer aanvragen

Als ouder/verzorger zorgt u er zelf voor dat uw kind iedere dag op school komt. Als uw kind een handicap heeft of naar een speciale school gaat die verder weg ligt, kan dit een probleem zijn.

U bespreekt met de school wat uw kind zelf kan of kan leren om zelfstandig naar school te gaan. De gemeente bespreekt ook met u wat u zelf hierin kunt doen en gaat na of ondersteuning of een tegemoetkoming nodig is. De aanvraag dient u digitaal in bij de gemeente. Lees eerst de voorwaarden voordat u een aanvraag voor leerlingenvervoer indient. 

Welke ondersteuning kan mijn kind krijgen?

Om zelfstandig te leren reizen kan uw kind in aanmerking komen voor een begeleidingstraject. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de gemeente.

Welke vergoedingen zijn er?

 • Fietsvergoeding, indien nodig met begeleiding
 • Openbaar vervoer, indien nodig met begeleiding
 • Eigen vervoer: u brengt en haalt de leerling zelf met uw auto of brommer
 • Aangepast vervoer (vervoer met een taxibusje)

logo DigiDNu leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

Dit is afhankelijk van:

 • de woonplaats van uw kind. Uw kind moet in gemeente De Ronde Venen wonen
 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen
 • de schoolsoort
 • de gezinsomstandigheden
 • de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school. Leerlingenvervoer is alleen mogelijk naar de voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?

Dit is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • het soort onderwijs

Gemeente De Ronde Venen vraagt geen eigen bijdrage wanneer uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer naar school gaat.

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van de vorm van onderwijs en de hoogte van uw inkomen. U betaalt geen eigen bijdrage als uw kind zelf naar school reist of als uw kind naar het Speciaal Onderwijs (SO) of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) reist.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van de Servicepunten of de gemeente, team leerlingenvervoer van de afdeling Sociaal Domein via 0297-29 16 16 of mail naar leerlingenvervoer@derondevenen.nl.

Dien uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar voor 15 mei in. Als uw aanvraag na 15 mei bij de gemeente binnenkomt, nemen we uw aanvraag ook in behandeling. Het is dan wel mogelijk dat u bij de start van het schooljaar nog niet direct een tegemoetkoming ontvangt. Als u leerlingenvervoer in de loop van het schooljaar aanvraagt, doet u dat dan zo snel mogelijk. Leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan. U kunt de aanvraag ook tussentijds opslaan.

Documenten die u mogelijk nodig heeft voor uw aanvraag

Welke documenten u nodig heeft voor uw aanvraag, is afhankelijk van uw situatie.

 • Als uw kind naar een nieuwe school gaat, dan dient u een kennisgeving van inschrijving van de nieuwe school en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband bij te voegen.
 • Als uw kind 9 jaar of ouder is, dan voegt u bij de aanvraag een vervoersadvies. Dit vervoersadvies moet de school invullen en ondertekenen. 
 • Verklaring waarom uw kind niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kan reizen. En wat de verwachting is op welke termijn uw kind zelfstandig kan (leren) reizen.
 • Als u vanwege uw werk bezwaren heeft om uw kind naar school te begeleiden: dan dient u de werkgeversverklaringen van beide ouder(s)/verzorger(s) bij te voegen.
 • Als u vanwege uw functiebeperking bezwaren heeft om uw kind naar school te begeleiden dient u een doktersverklaring bij te voegen. Uit deze verklaring blijkt waarom u uw kind niet naar school kunt begeleiden. 
 • Bent u vanwege de reistijd (meer dan 4x 1 uur per dag) niet in staat om uw kind naar school te begeleiden? Voeg dan een tijdsplanning van www.9292ov.nl bij van de ochtendreis heen en terug en middagreis heen en terug.
 • Bankgegevens en tenaamstelling voor de betaling van de tegemoetkoming voegt u toe.
 • Als het gezamenlijk inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) over het peiljaar minder is dan het peilbedrag dan kunt u kwijtschelding vragen van de eigen bijdrage. Deze bedragen vindt u in de digitale aanvraag. U dient dan een inkomensverklaring over het peiljaar van beide ouder(s)/verzorger(s) bij te voegen van de Belastingdienst. Dit geldt niet voor het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 
 • Vraagt u een tegemoetkoming aan naar een bepaalde school terwijl één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij uw woning zijn gelegen? Dan voegt u een gemotiveerde verklaring bij. Hieruit blijkt welke overwegende bezwaren u heeft tegen het openbaar onderwijs of richting van het onderwijs van alle dichter bij uw woning gelegen scholen van dezelfde soort.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.