Geheimhouding persoonsgegevens BRP

In de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens. U kunt bij uw gemeente geheimhouding van uw eigen persoonsgegevens aanvragen. 

U kunt de gemeente vragen uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dat is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. 

Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. 

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van haar taak? Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of betalen van uw pensioen, dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim, ook al heeft u dit aangevraagd.

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

logo DigiDNu online geheimhouding van persoonsgegevens aanvragen met uw DigiD

U kunt geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot en met 16 jaar

Uw eigen gegevens uit de basisregistratie personen inzien of het aanvragen van geheimhouding is gratis.

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 4 weken.

Zo doet u een verzoek om informatie uit de basisregistratie personen of vraagt u geheimhouding aan:

  • Log in met uw DigiD bij uw gemeente
  • Vul uw gegevens in

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.