Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

U kunt de Nederlandse nationaliteit opgeven door een verklaring van afstand bij de gemeente te doen. U kunt ook de Nederlandse nationaliteit op andere manieren verliezen zoals door het plegen van fraude of een misdrijf.

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
  • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Voor de verklaring van afstand geldt

  • U bent meerderjarig.
  • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

De gemeente heeft voor de verklaring van afstand uw naam, geboortedatum en uw adres nodig.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.