Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen of verlengen

Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is voor mensen die in Nederland wonen, maar hier niet vandaan komen. Vraag het paspoort persoonlijk aan in de gemeente waarin u woont.

Let op! Vanaf 29 juli 11.30 uur tot en met 1 augustus kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dit geldt ook als uw paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen is. Dit komt door onderhoud aan de apparatuur. In urgente gevallen kunt u een nooddocument aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. U kunt wel op afspraak uw paspoort of identiteitskaart afhalen.

U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. Met dit paspoort kunt u ook naar het buitenland reizen. Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig.

Kinderen hebben een eigen paspoort nodig. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.

De voorwaarden voor een vluchtelingenpaspoort zijn:

 • U heeft een vluchtelingenstatus voor bepaalde of onbepaalde tijd (type III of IV).
 • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u het vluchtelingenpaspoort aanvraagt.

Heeft u geen vluchtelingenstatus? Vraag dan een vreemdelingenpaspoort aan.

De voorwaarden voor een vreemdelingenpaspoort zijn:

 • U heeft een geldige verblijfsvergunning type I of II.
 • Uw eigen land geeft u geen paspoort.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u het vreemdelingenpaspoort aanvraagt.

Kosten 2023

Omschrijving Kosten
Vluchtelingenpaspoort € 58,85
Vreemdelingenpaspoort € 58,85
Spoedprocedure vluchtelingenpaspoort € 111,85
Spoedprocedure vreemdelingenpaspoort € 111,85


U betaalt deze kosten bij de aanvraag.

Na 5 werkdagen kunt u het vluchtelingenpaspoort ophalen. Heeft u het paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

Voor een vreemdelingenpaspoort is de doorlooptijd langer.

U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort op te halen.

U betaalt uw vluchtelingenpaspoort bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

 • uw geldige verblijfsvergunning type III of IV
 • al uw reisdocumenten (zowel paspoorten als identiteitskaarten), ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook ‘Pasfoto, richtlijnen’)
 • bij vermissing: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument (kijk voor meer informatie bij 'Paspoort of identiteitskaart, verloren')
 • schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat

Voor kinderen onder de 18 jaar:

 • moet een ouder of voogd mee naar de aanvraag (neem uw geldige legitimatie mee)
 • moeten de ouders of de voogd schriftelijke toestemming geven
  Het formulier moet door beide ouders of door de voogd ondertekend worden. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.

Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen naar aanleiding van identiteitsfraude?

 • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
 • Laat de politie een proces-verbaal opmaken.
 • Ga naar de gemeente om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen vanwege verlies of diefstal. Neem het proces-verhaal mee.
 • De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het Basisregister Reisdocumenten. 

Bezorgservice

Bij de aanvraag krijgt u informatie mee over de bezorgservice en hoe u een afspraak kunt maken voor het laten bezorgen van uw paspoort.

Kosten voor de bezorging zijn in 2023:

 • Een paspoort: € 5,20
 • 2 of meer paspoorten op één adres: € 9,95

U betaalt deze kosten bij de aanvraag.

Is uw vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort uitgegeven tussen 17 juni en 24 juli 2022? Dan kunt u gratis een nieuw paspoort aanvragen. Er zijn namelijk problemen met paspoorten uit die periode.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.