Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

U kunt een VOG online aanvragen met uw DigiD of via een afspraak bij de balie. 

logo DigiDNu een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen met uw DigiD

Nu een afspraak maken bij de gemeente

U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 41,35.

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

Vraag na bij de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten.

 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie. 

 • Vul het aanvraagformulier in en doe dit als bijlage bij uw digitale aanvraag via DigiD.
  OF
 • Maak een afspraak bij uw gemeente. Bij uw bezoek laat u uw geldig identiteitsbewijs zien en levert u het ingevulde formulier in.

In beide gevallen geldt:

 • U betaalt de VOG tijdens of bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd. 

 

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Justis, afdeling COVOG

Postadres

2500 BC Den Haag

Postbus 16115

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.