Tarieven begraafplaats Wilnis

Hierbij kunt u de tarieven raadplegen van de gemeentelijke begraafplaatsen van De Ronde Venen. Bij vragen kunt u contact opnemen via e-mail: info.begraafplaats@derondevenen.nl
In eerdere edities werden de algemene onderhoudskosten en de gemeentelijke lijkschouwer vermeld. Deze zijn komen te vervallen. De kosten ervan zijn opgenomen in het grafrecht.

Hoofdstuk 1: Eigen graven, grafkelders, kindergraven, urnengraven, urnen-nissen en gedenkplaatsen

Nummer

Omschrijving

Kosten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven houden.  
1.1.1 Voor een periode van 20 jaar. € 2.746
1.1.2 Voor een periode van 30 jaar. € 4.120
1.1.3 Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 5 jaar € 713
1.1.4 Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 10 jaar € 1.425
1.1.5 Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 20 jaar € 2.851
1.1.6 Voor een periode van 10 jaar (huurgraf). € 1.373
1.1.7 Kindergraf voor een periode van 20 jaar voor kinderen tot en met 12 jaar. € 1.373
1.1.8 Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 5 jaar. € 344
1.1.9 Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. € 687
1.1.10 Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 20 jaar. € 1.373
1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bij gezet houden van asbussen en het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen.  
1.2.1 In een urnengraf voor de periode van 10 jaar. € 1.373
1.2.2 In een urnengraf voor de periode van 20 jaar. € 2.746
1.2.3 Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 5 jaar. € 687
1.2.4 Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. € 1.373
1.2.5 Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 20 jaar. € 2.746
1.2.6 In een urnennis (columbarium) voor de periode van 10 jaar. € 1.373
1.2.7 In een urnennis (columbarium) voor de periode van 20 jaar. € 2.746
1.2.8 Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 5 jaar. € 687
1.2.9 Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. € 1.373
1.2.10 Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 20 jaar. € 2.746
1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het inrichten van een gedenkplaats.  
1.3.1 Voor een periode van 20 jaar. N.v.t.
1.3.2 Voor het verlengen van het onder 1.3.1 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. N.v.t.
Hoofdstuk 2: Begraven
Nummer Omschrijving Kosten
2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 13 jaar of ouder. € 686
2.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind tot en met 12 jaar. € 343
2.3 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met:  
2.3.1 van 09.00 uur - 10.00 uur € 154
2.3.2 van 15.00 uur - 17.00 uur € 154
2.4 Voor het begraven op zaterdag worden de rechten bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met een toeslag van 50%
2.5 Tijdens bijzettingen worden de kosten in rekening gebracht voor het tekort aan het aantal jaren aan rechten en onderhoud om aan de wettelijke grafrust van 10 jaar te kunnen voldoen.  
Hoofdstuk 3: Bijzetten of plaatsen van asbussen en urnen
Nummer Omschrijving Kosten
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn.  
3.1.1 In een urnengraf. € 360
3.1.2 In een urnennis. € 360
3.2 Voor het begraven of plaatsen op zaterdag worden de rechten bedoeld in 3.1 verhoogd met een toeslag van 50%
3.3 Tijdens bijzettingen in een urnengraf of nis worden de kosten in rekening gebracht voor het tekort aan het aantal jaren aan rechten en onderhoud om aan de wettelijke grafrust van 10 jaar te kunnen voldoen.  

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 is vervallen. De algemene onderhoudskosten zijn verwerkt in het grafrecht (hoofdstuk 1)

Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 5 is vervallen. (Gemeentelijke lijkschouwer)

Hoofdstuk 6: Administratieve handelingen
Nummer Omschrijving Kosten
6.1.1 Rechten overschrijven op nieuwe rechthebbende van eigen graven en urnenruimten. € 26
6.2 Voor het afgeven van een vergunning voor het stichten op een eigen graf, wordt geheven:  
6.2.1 Voor het stichten van een enkele grafkelder. N.v.t
6.2.2 Voor het stichten van een dubbele grafkelder. N.v.t.
6.2.3 Van een enkele urnput. N.v.t.
6.2.4 Van een dubbele urnput. N.v.t.
6.3 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen op een graf, urnengraf, een urnennis of een gedenkplaats.  
6.3.1 Voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking, monument, gedenkteken, steen, zerk, gewassen e.d. € 101
6.3.2 Voor het plaatsen van een inscriptie op een bestaande grafsteen, nisruimte of op een gedenkplaats. N.v.t.
6.3.3 Voor het wachten op toeleveranciers, uurtarief afgerond naar het hele uur. € 52
6.4 Voor verlof herbegraven.  
6.4.1 Verlof herbegraven. € 52
Hoofdstuk 7: Lichten, ruimen, verstrooien van as
Nummer Omschrijving Kosten
7.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt door de rechthebbende een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd ter goed keuring door de gemeente. N.v.t.
7.1.1 Voor het toezicht houden van het opgraven van een stoffelijk overschot op de begraafplaatsen. € 103
7.2 Voor het lichten/verwijderen van een asbus uit urnennis. N.v.t.
7.2.1 Voor het lichten/verwijderen van een asbus uit urnengraf. N.v.t.
7.3 Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus in urnennis. N.v.t.
7.3.1 Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus in urnengraf. N.v.t.
7.4 Voor het (gedeeltelijk) ruimen van een graf en of het voortijdig herbegraven op verzoek van de rechthebbende zie 7.1, verhoogd met de kosten van 6.4.1 en 7.1.1  
7.5 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven in een eigen (urnen)graf. N.v.t.
Hoofdstuk 8: Overige heffingen
Nummer Omschrijving Kosten
8.1 Voor het luiden van de klok wordt voor elk kwartier of gedeelte daarvan. N.v.t.
8.2 Voor het gebruik van de geluidsapparatuur per half uur. € 34
Hoofdstuk 9: Blaadjes gedenkboom
Nummer Omschrijving Kosten
9.1 Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom € 146
9.2 Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom met dubbel gravering € 158,50
9.3 Voor het kopen en plaatsen van een klein blaadje aan de gedenkboom (Baambrugge) N.v.t.