Begraafplaats

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.

Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

 • een familiegraf
 • een algemeen graf
 • een urnennis

Neem voor vragen of meer informatie contact op met de begraafplaatsbeheerder:

Telefoonnummer: 06 - 10 04 10 06
E-mailadres: info.begraafplaats@derondevenen.nl 

Om grafrechten aan te vragen, geeft u aan de begrafenisondernemer door:

 • uw naam en adres
 • de naam van de overledene
 • waar en wanneer de overledene is geboren
 • waar en wanneer de overledene is overleden
 • waar en wanneer de overledene is begraven of gecremeerd
 • termijn van uitgifte
 • de grafgegevens

De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.