Begraafplaats

De gemeente geeft graven en nissen uit op de gemeentelijke begraafplaatsen. Iedereen kan een plekje huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf of op een nis voor een urn. Die rechten gelden voor een periode van minimaal 10 jaar in het geval van een algemeen graf, een urnengraf of een urnennis en minimaal 20 jaar in het geval van een particulier graf.

Verlengen, overschrijven of beëindigen van de grafrechten

Als rechthebbende kunt u de grafrechten verlengen als de termijn van een graf of nis verloopt.

U kunt er ook voor kiezen om aan het eind van de termijn de grafrechten te beëindigen. Ook het eerder beëindigen van grafrechten is mogelijk. De rechten op een graf kunnen met toestemming van de rechthebbende worden overgeschreven op een andere nabestaande. En als de rechthebbende is overleden moeten de rechten binnen 1 jaar na het overlijden worden overgeschreven.

Voor het verlengen of het beëindigen gebruikt u 1 van deze formulieren:

Abcoude of Baambrugge

Wilnis

Voor het overschrijven van de rechten gebruikt u onderstaand formulier:

Adressen Begraafplaatsen

De gemeente De Ronde Venen beheert drie begraafplaatsen. De adressen van deze begraafplaatsen zijn:

 • • Geinhoff algemene begraafplaats aan de Bijdorplaan naast huisnummer 3 in Abcoude
  • Rusthoff algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg tussen 85a en 87 in Baambrugge
  • Vrederust algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4 in Wilnis

Openingstijden

De begraafplaatsen in Abcoude en Baambrugge zijn dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

De openingstijden van de begraafplaats in Wilnis zijn:

 • van 1 maart tot 1 november: 8.00 - 20.00 uur
 • van 1 november tot 1 maart: 8.00 - 18.00 uur

Bereikbaarheid

Bij de algemene begraafplaats in Abcoude en Wilnis is een parkeerterrein aanwezig. In Baambrugge is geen parkeerplaats aanwezig. Daar mag u in de berm parkeren. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerd verkeer de begraafplaatsen op te rijden.

Met het openbaar vervoer zijn de begraafplaatsen te bereiken met de buslijnen van Keolis. De begraafplaats in Wilnis is bereikbaar met de lijnen: 121, 123, 526. Abcoude en Baambrugge met de lijn 120.

Om grafrechten aan te vragen, geeft u aan de begrafenisondernemer door:

 • uw naam en adres
 • de naam van de overledene
 • waar en wanneer de overledene is geboren
 • waar en wanneer de overledene is overleden
 • waar en wanneer de overledene is begraven of gecremeerd
 • termijn van uitgifte
 • de grafgegevens

U kunt ook een graf reserveren. Neem daarvoor contact op met de begraafplaatsbeheerder.

De uitgifte van een graf lijkt op een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

Beheer

Namens de gemeente is er een begraafplaatsbeheerder, bereikbaar via T. 06 100 41 006 of E. info.begraafplaats@derondevenen.nl. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de drie begraafplaatsen ligt bij de gemeente De Ronde Venen.

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de graven ligt bij de nabestaanden.

De aula

Alleen de begraafplaats in Wilnis beschikt over een aula. De exploitant hiervan is Ename Uitvaartzorg. De adresgegevens van de aula zijn:

Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4
3648 EB Wilnis
T. 0297 28 71 00

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.