Zonnevelden

Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig.

Onmisbaar deel van de oplossing

Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig. Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft windturbines uitgesloten en beleid voor grote zonnevelden goedgekeurd. Het opstellen van het beleid wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht. Dit beleid geeft energie-initiatieven meer helderheid en biedt hen de mogelijkheid om verdere stappen te zetten.

Wat houdt het beleid voor grootschalige zonnevelden in? 

Het beleid maakt duidelijk waaraan plannen voor grootschalige zonnevelden moeten voldoen. Per plan start dan een ‘ruimtelijke procedure’. Hierin toetst de gemeente het plan aan het beleid. Er is geen sprake van een volgorde in bepaalde gebieden. Meer weten over dit proces? Bekijk dan deze infographic.

Waar kunnen zonnevelden komen? 

Beleidskaart met legenda

Hierboven staat een kaartje met de gebieden waar zonnevelden kunnen komen. Het betekent niet dat alle plekken die geschikt zijn voor zonnevelden straks vol met zonnepanelen komen te liggen. Dit is afhankelijk van de initiatiefnemers, grondeigenaren en van het participatieproces waarin ook buurtbewoners zijn betrokken. Tot 2030 hebben we 95 hectare aan zonnevelden nodig.

Wanneer is het mogelijk om een vergunning aan te vragen? 

In de voorfase ontwikkelen initiatieven zonnevelden in gesprek met grondeigenaren. Serieuze initiatieven krijgen van de gemeente toestemming om die ontwikkeling bij te stellen door participatie uit te voeren met betrokken inwoners. Als de ontwikkeling van een veld compleet is en de participatie is uitgevoerd kan een vooroverleg worden aangevraagd bij de gemeente. Daarin toetst de gemeente of het zonneveld voldoet aan het beleid. Na een positief vooroverleg kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Wanneer start de bouw van een zonneveld?

Na het succesvol doorlopen van de ruimtelijke procedure, krijgen de initiatiefnemers een vergunning. Inwoners kunnen tegen een vergunningverlening bezwaar maken en daarna eventueel in beroep gaan Daarna kan de initiatiefnemer starten met de bouw en het exploiteren van de zonnevelden. Vanwege netcongestie mikken de meeste initiatieven op realisatie rond 2029.

Bent u een initiatiefnemer en heeft u interesse in het ontwikkelen van een zonneveld?

Neem dan contact op via duurzaam@derondevenen.nl voor meer informatie.

Heeft u een vraag?

Kijk dan bij onze Meest gestelde vragen over zonnevelden en duurzaamheid.

Hoe kan ik contact opnemen met een zonneveld-initiatief?  

In de tabel hieronder staan de contactadressen van sommige - bij de gemeente bekende - initiatieven. 

Naam e-mail telefoon
Begro bartsikking@ventolines.nl   
LC Energy gijs@lcenergy.nl +31 6 81 429 029
BHM Solar jan.kleinepier@bhmsolar.nl +31 6 19 824 882
Ampyr Solar Europe RSchoeman@ampyrsolareurope.com +31 6 58 966 460
Statkraft/Wilnis Aron.vink@statkraft.com en robin.devroom@statkraft.com +31 6 34 623 211 en +31 6 34 630 433
Statkraft/Waverveen
ABO Wind
Janine.deruiter@statkraft.com en remy.broers@statkraft.com
Jorn.zwart@abo-wind.com en Bart.degroot@abo-wind.com
+31 6 39 606 194 en +31 6 48 253 104
+31 6 30 757 500