Bouw- en grondverklaring aanvragen

Heeft u een bouw- en grondverklaring nodig? Bijvoorbeeld voor de aanvraag van uw hypotheek? Een bouw- en grondverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.

Soms heeft u voor het aanvragen van een hypotheek een bouw- en grondverklaring nodig. Zo heeft u schriftelijk bewijs over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging of bepalingen uit een bestemmingsplan.

De kwaliteit van de bodem moet geen belemmering vormen voor het beoogde gebruik.

Er kunnen kosten aan verbonden zijn.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
T. 088 022 50 00
E. info@odru.nl
I. www.odru.nl

U kunt een eerste indicatie van de kwaliteit van de grond opvragen via www.bodemloket.nl. Meer specifieke bodeminformatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.