Starterslening aanvragen

U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil tussen uw maximale hypotheek bedrag en de koopsom op.

Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Is uw inkomen na die 3 jaar gestegen? Dan moet u gaan aflossen.

Gemeente De Ronde Venen heeft een fonds waaruit de leningen worden uitgegeven. De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert dit fonds.

Er is niet altijd voldoende geld in het fonds voor alle aanvragen. Dan geldt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De gemeente stelt enkele voorwaarden aan het verstrekken van de Starterslening en ook SVn hanteert enkele voorwaarden.

Vraag een starterslening aan

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een Starterslening zijn:

  • Het is uw eerste koopwoning én deze woning staat in de gemeente De Ronde Venen
  • U valt in de leeftijdsgroep 18 tot 40 jaar (dit geldt ook voor uw eventuele partner)
  • U woont minimaal een jaar in De Ronde Venen of heeft minimaal 10 jaar aaneengesloten in De Ronde Venen gewoond. Mocht u de aanvraag met een partner doen, dan geldt dit voor één van de partners.
  • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) stelt aan de hand van normen NHG vast hoe hoog de Starterslening gaat worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de SVn: https://www.svn.nl/starterslening
  • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

1. U logt via bovenstaande DigiD link in, vult het aanvraagformulier Starterslening in en dient deze in. Hieraan voegt u toe:

  • een kopie van het getekende voorlopige koopcontract van de woning

De gemeente controleert of u voldoet aan haar voorwaarden. Binnen 5 werkdagen krijgt u per post en per e-mail een toewijzing of een afwijzing.

2. Als u van ons de brief ‘toewijzing starterslening’ heeft ontvangen, kunt u de starterslening aanvragen op http://www.svn.nl/. U leest daar welke bijlagen u mee moet sturen.

SVn handelt uw aanvraag verder af. Heeft u alle documenten ingeleverd en zijn ze inhoudelijk akkoord? Dan krijgt u binnen 5 werkdagen een offerte of een afwijsbrief van SVn.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.